Brzdění

Doba čtení: 3 minuty

 • přední vs. zadní brzda

  • účinek přední brzdy

  • účinek zadní brzdy

  • účinek obou brzd

 • správné dávkování brzd

 • chování motocyklu při brzdění ve vyšší rychlosti

 • chování motocyklu při brzdění v pomalé rychlosti

 • vliv elektronických systémů na brzdění

K brzdění používáme přední a zadní brzdu, to je všem známo. Podstatné však je, kdy a jak kterou brzdu použít. Není umění jet co nejrychleji, zásadní je umět z dané rychlosti bezpečně dobrzdit. Správné ovládání brzd je faktor, který nejvíce ovlivňuje délku brzdné dráhy a pokud se naučíte perfektně brzdy ovládat, předejdete tak mnohým kritickým situacím.

Primárně se používá přední brzda. Při brzdění se většina váhy přenáší na přední kolo. Jeho zatížení má podstatně vyšší účinek než použití zadní brzdy. Je zapotřebí vzít v potaz typ a konstrukci motocyklu. U sportovních motocyklů je účinek přední brzdy extrémně vyšší než u zadní, kdežto u endurových motocyklů, chopperů a cruiserů je rozložení váhy diametrálně odlišné a zadní brzda tak má mnohem větší opodstatnění.

Přední brzdu, jak jsme se již zmiňovali v předešlé kapitole, ovládáme vždy dvěma prsty, abychom měli ten správný cit. V noze takový cit nemáme a je zapotřebí jej nejprve získat a postup správného brzdění řádně natrénovat.

Při sešlápnutí zadní brzdy dochází k přenesení síly přes kyvnou vidlici na přední část motocyklu, která se zanoří do předních vidlic. Zadní pružina následně vyvolá zpětnou reakci a začne motocykl ještě více nadzvedávat od zadního kola. To ztrácí adhezi a je zapotřebí ubrat vyvíjený tlak na zadní brzdu, jinak začne docházet ke smyku zadního kola. To by mělo za následek leknutí jezdce a narušení jeho plné koncentrace na přední brzdu.

Z uvedeného plyne, že pokud neumíme správně použít zadní brzdu, jejího použití v krizových případech bychom se měli vyvarovat, abychom měli co nejvyšší účinek přední brzdy, který dokážeme ovládat. Při tréninku krizového brzdění je třeba si vyzkoušet, při jakém použití brzd máme nejkratší brzdnou dráhu, a tento způsob pak volit. Ostatní způsoby pak trénovat.

Musíme vzít v potaz také techniku motocyklu. Jestliže je motocykl vybaven pokročilejším systémem ABS, může technika naši necitlivost na brzdách vyřešit za nás. Je však lepší se naučit řádně brzdit, než se spoléhat na techniku, a i s motocyklem vybaveným ABS je v každém případě zapotřebí se naučit správně brzdit. Spuštění systému totiž vyvine cukání v páčce, nebo pedálu a následně nesmíme brzdění přerušit.

Důležité je umět brzdy správně dávkovat. Brzda nemá polohy zapnuto, vypnuto a neliší se jenom tím, jak moc páčku tiskneme, nýbrž podstatným faktorem je také to, v jaké rychlosti aktuálně brzdíme. Proto je důležité vědět, jak se motocykl chová při brzdění v různých rychlostech, umět odhadnout vzdálenosti a vědět, že bezpečně dobrzdíme. Je lepší brzdit na počátku více. Máme větší rychlost a tam k zablokování kola nedojde, pokud ovšem neprovedeme hrubé zamáčknutí všemi prsty. Naopak u nižší rychlosti kolo velmi lehce zablokujeme a hrozí pád. Když tedy na začátku brzdíme víc, na konci si můžeme dovolit brzdám ulevit. Pokud však ve vyšší rychlosti meškáme čas, ubíhají nám drahocenné metry mnohem rychleji.

V nižších rychlostech, na dobrzďování, ke stabilitě motocyklu můžeme používat zadní brzdu. Nepotřebujeme vyvinout velký brzdný účinek a mnohdy je to i vhodnější, jako třeba při zastavování na štěrku apod.