Kontrola osvětlení motocyklu

Doba čtení: 3 minuty
Naučte žáky nesoustředit se během kontroly osvětlení vozidla pouze na funkčnost světel, ale také na jejich znečištění (například od hmyzu nebo bláta) a případné mechanické poškození krytu světla. Vysvětlete žákům, že osvětlení motocyklu neslouží pouze pro to, aby za zhoršených světelných podmínek viděli během jízdy oni, ale především proto, aby je v provozu viděli ostatní účastníci. Kontrolu světel neprovádějte pouze teoreticky, ale vždy i fyzicky.

Obrysová světla

Motocykl musí být vybaven obrysovými světly (samostatnými, nebo častěji skupinovými, sdruženými nebo sloučenými s potkávacími a dálkovými světly). Vysvětlete žákovi funkci obrysových světel (viditelnost motocyklu při stání nebo manipulaci na místě) a ukažte mu tlačítko přepínání + piktogram obrysových světel. U některých moderních motocyklů se obrysová světla automaticky spouští při zapnutí klíčku do polohy ON a není potřeba přepínat.

Potkávací světla

Zkontrolujte potkávací světla motocyklu. Pozor, klíček musí být v poloze On. U některých motocyklů je pro aktivaci potkávacích světel nutné nastartovat motor, pokud jde o stroje s automatickým zapnutím světel, často po otočeném klíčku svítí pouze světla obrysová. Pokud je váš stroj vybaven manuálním přepínáním světel, je třeba ukázat mechanické přepnutí na potkávací světla. Funkčnost světla zkontrolujte pohledem z pozice před motocyklem.

Dálková světla

Po kontrole potkávacích světel ukažte žákovi tlačítko přepnutí na světla dálková a kontrolku na palubní desce znázorňující jejich aktivaci. Pokud je jím motocykl vybaven, pak také tlačítko přerušované aktivace dálkových světel, tzv. blikačky. Je vhodné zároveň vysvětlit možnost jejího užití (např. upozornění na nebezpečí, vypnutá světla protijedoucího vozidla). Také ke kontrole dálkových světel je u některých moderních motocyklů třeba nastartovaného motoru. Kontrolu můžete provést pohledem z pozice před motocyklem, případně svícením na stěnu či jiný pevný bod.

Směrová světla

Po fyzické kontrole směrových světel zkontrolujte jejich funkčnost. Je třeba připomenout žákovi ovládání směrových světel. Nejprve přepněte páčku na jednu stranu, zkontrolujte přední i zadní směrové světlo, po té proveďte totéž s druhou stranou.

Výstražná světla

Některé motocykly jsou vybaveny funkcí výstražných světel. Obvykle jí bývá vyhrazené samostatné tlačítko (většinou červené) označené piktogramem dvojitého trojúhelníku. U některých motocyklů je ovládání výstražných světel sloučeno se světly směrovými (např. delší podržení vypínání směrových světel). Ukažte žákovi ovládání u vašeho motocyklu. Následně při spuštěných výstražných světlech obejděte motocykl a zkontrolujte současné blikání všech čtyř směrových světel.

Brzdová světla

Součástí zadního světla je také světlo brzdové. Naučte žáka provádět jeho kontrolu v závislosti na přední i zadní brzdě, tedy nadvakrát. Kontrola se provádí z pravé strany motocyklu, kde je

možno dosáhnout jak na páčku přední brzdy, tak na pedál zadní brzdy. Pokud vzhledem ke světelným podmínkám není při stisknutí páčky jasně viditelné rozsvícení brzdového světla, pomůžeme si přiložením levé ruky za zadní světlo – sledujeme odraz. Ukažte tento postup žákovi.

Osvětlení registrační značky

Při kontrole často opomíjené světlo. Zapíná se automaticky s otočením klíčku do polohy ON. Ukažte žákovi jeho pozici a způsob kontroly funkčnosti pomocí přiložení ruky pod světlo.

Odrazky

Zadní odrazka červené barvy je vyžadována na všech vozidlech, která užívají pozemní komunikace, tedy včetně motocyklů. U nich musí být umístěna ve středové ose motocyklu kolmo k vozovce. Spolu se žákem zkontrolujte její umístění, čistotu a také to, že je nepoškozená. Pokud je motocykl z výroby vybaven dalšími odrazkami (např. na předních vidlicích), upozorněte také na ně a společně proveďte kontrolu.