Nejčastější chyby při zastavování

Doba čtení: 3 minuty

Neprozkoumání prostoru pro zastavení

Identifikace problému

Sledujte, zda žák prohlédne před zastavením prostor, ve kterém má k zastavení dojít.

Následky

Pokud žák neprozkoumá prostor pro zastavení, může dojít ke ztrátě stability případně pádu kvůli:

 • sklouznutí nohy po štěrku, bahnu, či jiné nečistotě na vozovce,
 • sklouznutí nohy z kraje asfaltu,
 • šikmému šlápnut nohou do díry,
 • sklouznutí nohy po benzínu či naftě při zastavování na benzínové stanici,
 • klouznutí předního či zadního kola na štěrku, bahnu, či jiné nečistotě na vozovce

Řešení

Vysvětlete žákovi, že je třeba při každém zastavení nutné důkladně prohlédnout prostor, ve kterém k zastavení dochází. Je třeba se vyhnout nečistotám a dírám, ve kterých by mohla noha sklouznout. Stejně tak je třeba vysvětlit, že není bezpečné zastavit u kraje asfaltu tak blízko, že by noha mohla z jeho kraje sklouznout. Nečistoty také není vhodné mít při zastavení pod oběma pneumatikami.

Předčasně sundaná noha ze stupačky

Identifikace problému

Sledujte, ve které fázi zastavení sundává žák nohu ze stupačky. K jejímu sejmutí by mělo dojít až v poslední fázi zastavení, kdy se motocykl nepohybuje.

Následky

Pokud žák sundá nohu ze stupačky předčasně, dochází k:

 • nebezpečí odražení nohy od vozovky (kámen, nerovnost, díra) s následným odražením do kyvné vidlice s možností zranění nebo pádu,
 • neustálé změně těžiště motocyklu díky houpajícím se nohám,
 • křečovitému držení řídítek rukama,
 • nemožnosti zapojit nohy do ovládání motocyklu.

Řešení

V počáteční fázi výcviku vysvětlete žákovi funkci nohou při ovládání motocyklu a udržení rovnováhy. Je třeba, aby pochopil, že nohou sundanou ze stupačky si při zastavování nepomůže, ale naopak uškodí. Názorně ukažte správné načasování sejmutí nohy ze stupačky při zastavování.

chybně
správně

Necitlivé ovládání brzd – rozhoupaná motorka na dojezdu

Identifikace problému

Sledujte žáka při zastavování – motocykl by neměl být v poslední fázi zastavování příliš stlačen na přední vidlici, tj. přední brzda by při zastavování neměla být příliš silně stlačena. Nemluvíme samozřejmě o krizovém brzdění, tam je situace jiná.

Následky

Pokud je při nízké rychlosti přední brzda příliš stlačena, může dojít k:

 • přílišnému zatížení předního kola, následné ztrátě adheze přední pneumatiky a jejímu podklouznutí,
 • rozhoupání přední vidlice po zastavení a puštění přední brzdy, následné výrazné změně těžiště, která může vést až k pádu.

Řešení

Během výuky úkonů krizového brzdění a brzdění na přesnost vysvětlete a názorně ukažte žákovi správné ovládání přední brzdy. Vysvětlete, že přední brzda nefunguje v režimu vypnuto/zapnuto, ale je třeba ji přesně a plynule dávkovat. Vysvětlete a názorně ukažte, že přední brzdu tiskneme silněji v počáteční fázi procesu zastavování, abychom se snižující se rychlostí brzdu mírně povolovali, čímž eliminujeme riziko ztráty adheze přední pneumatiky i rozhoupání motocyklu. Vysvětlete žákovi funkci a užití zadní brzdy – při zastavování může negovat rozhoupání přední vidlice, protože motocykl se potápí na předních i zadních tlumičích.

Přidání plynu při brzdění

Identifikace problému

Při zastavování dochází k výraznému přidání plynu, které snadno identifikujete dle zvuku. Sledujte žáka při brzdných manévrech pohledem z pravého boku a soustřeďte se na prsty a zápěstí. K problému může vést:

 • tahání páčky přední brzdy zápěstím namísto ovládání prsty,
 • opření do řídítek napnutýma nebo křečovitýma rukama,
 • prudké přehmátnutí všech čtyř prstů na páčku s následným prudkým stisknutím,
 • zalomené zápěstí na řídítku.

Následky

Samotné přidání plynu vede ke zvukovému projevu, který může žáka vyděsit a uvést do paniky. Při prudkém puštění spojky pak může dojít k nebezpečné situaci. Zároveň je ale třeba řešit i jednotlivé příčiny vedoucí k přidání plynu při brzdění, které způsobují nedostatky v ovládání motocyklu.

Řešení

Během výuky brzdných manévrů na cvičební ploše dostatečně vysvětlete a následně předveďte správné brzdění. Je třeba žáka naučit brzdit přední brzdou pomocí ukazováčku a prostředníčku, právně brzdu dávkovat a také nechat ruce během celého manévru uvolněné. K tomu je třeba silněji přitáhnout nádrž stehny a koleny (tělo se neposouvá po sedačce vpřed) a také zatnout břišní svalstvo (tělo se nenaklání na řídítka).

chybně
správně