Kontrola tlumičů

Doba čtení: 1 minuta

Funkční odpružení motocyklu ovlivňuje nejen komfort při jízdě, ale především hraje klíčovou roli v jeho ovládání a tím bezpečné jízdy. Vysvětlete žákům, že ztratí-li motocyklové tlumiče a celý systém odpružení optimální výkon, dochází také k nedostatečnému kontaktu pneumatiky s asfaltem. Proto je třeba vždy před jízdou zkontrolovat funkčnost předního i zadního odpružení. V první řadě ukažte žákovi kontrolu zadního tlumiče. Na postavený motocykl nasedněte a střídavým zatížením sedla zadní tlumič několikrát propružte. Během toho by nemělo docházet k žádným rušivým zvukům (např. vrzání) a chod tlumiče by měl být plynulý jak při pohybu dolů, tak nahoru. Přední tlumiče zkontrolujte propružením ve stoje se zamáčknutou přední brzdou (zatlačení na řídítka). Ani tady by nemělo dojít ke zvukovému doprovodu nebo neplynulému chodu. Po té ukažte žákovi kluzné plochy tlumičů a společně zkontrolujte případnou netěsnost projevující se stékáním oleje. Zároveň je dobré žákům vysvětlit nutnost pravidelné údržby odpružení (cca. po 20 000 km nebo třech letech) v odborném servisu.