Zkouška

Doba čtení: 2 minuty
Nejprve žadatel musí úspěšně absolvovat teoretickou zkoušku z pravidel silničního provozu. Následně pak musí provést kontrolu technického stavu motocyklu a úpravu ochranné výstroje. Zkouška z praktické jízdy se skládá ze 2 částí. První část se bude konat na tzv. "zkušební ploše". Druhá část zkoušky bude probíhat v silničním provozu tak, že žadatel pojede na motorce sám a zkušební komisař za ním pojede na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu s učitelem autoškoly.

Praktická část

Příprava a technická kontrola motocyklu

 • kontrola technického stavu – prověřit stav pneumatik, brzd, řízení, vnějšího osvětlení vozidla, směrových světel, spínače výstražných světel, je-li k dispozici, výstražného zvukového zařízení, převodu hnací síly, například sekundárního řetězu, hnacího řemenu nebo hřídele, hladiny oleje v motoru a hladiny brzdové kapaliny
 • úprava ochranné výstroje - upravit si ochrannou výstroj, včetně rukavic, bot a oblečení, řádně upevnit na hlavě ochrannou přilbu

Zvláštní jízdní úkony

 • Vedení motocyklu bez spuštěného motoru - sejmout motocykl ze středového stojanu, vést jej bez použití motoru vpřed a vzad se zatočením doleva a doprava, se zaparkováním do omezeného prostoru a postavit motocykl na středový stojan; v případě, že je motocykl vyroben pouze s podpěrným stojanem, použije se podpěrný stojan.
 • Provedení jízdy při nízké rychlosti - následování komisaře rychlostí chůze cca 4 km/h v přímém směru rychlostí chůze.
 • Bezpečné otočení o 180o projetím zatáčky tvaru „U“ rychlostí chůze cca 4 km/h
 • Slalom rychlostí chůze (cca 4 km/h)
 • Jízda po dráze ve tvaru „8“při rychlosti chůze cca 4 km/h
 • Opakované rozjetí se s jednou nohou na stupačce a přesunutím druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu
 • Provedení jízdy ve vyšších rychlostech, slalom v rychlosti 40 km/h
 • Vyhýbání se překážce při počáteční rychlosti nejméně 50 km/h (u skupiny AM při rychlosti 45 km/h)
 • Brzdění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně̌ 50 km/h (u skupiny AM z rychlosti 45 km/h)
 • Nouzové brzdění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně̌ 50 km/h (u skupiny AM z rychlosti 45 km/h)

Chování v provozu

Chování v provozu se nově bude zjišťovat tak, že účastník pojede na motocyklu sám s komisařem v doprovodném vozidle.

 • rozjezd: po zaparkování, po zastavení v provozu; při opouštění příjezdové cesty;
 • jízda na přímých komunikacích; míjení protijedoucích vozidel, včetně úseků s omezeným prostorem;
 • jízdu v zatáčkách;
 • křižovatky: příjezd do křižovatky a průjezd křižovatkami a dálničními uzly;
 • změna směru: odbočování doleva a doprava; přejíždění mezi jízdními pruhy;
 • příjezd na dálnici/výjezd z dálnice nebo podobné komunikace (je-li k dispozici): příjezd ze zrychlovacího pruhu; výjezd přes zpomalovací pruh;
 • předjíždění/míjení: předjíždění jiných vozidel (je-li to možné); jízdu kolem překážek, např. zaparkovaných aut; (popřípadě) předjíždění jinými vozidly;
 • v zvláštní silniční prvky (jsou-li k dispozici): kruhové objezdy; železniční úrovňové přejezdy; tramvajové a autobusové zastávky; přechody pro chodce; jízdu do kopce a z kopce při velkém podélném sklonu;
 • provedení nezbytných bezpečnostních opatření při opouštění vozidla.