Kontrola řízení a ložisek kol

Doba čtení: 1 minuta

Kontrola ložisek řízení

Kontrolu provádíme při odlehčeném předním kole, pomůže nám tedy hlavní stojan motocyklu, hydraulický zvedák, případně opatrné zdvihnutí předního kola při současném opření o boční stojan motocyklu (na toto musí být přítomny dvě osoby). Ukažte žákovi základní kontrolu pomocí pomalého otáčení řídítek z jedné krajní polohy do druhé. Ložiska řízení musí zajistit plynulé a lehké otáčení řídítky, přičemž v žádné z poloh nesmí řídítka váznout nebo drhnout.

Při kontrole ložisek řízení jsme čelem před předním kolem a v podřepu uchopíme vidlici v místě čepu kola oběma rukama, levou na jedné a pravou na opačné straně kola. Střídavým tahem směrem k sobě a tlačením od sebe kontrolujeme vůli v uložení řízení, která ukazuje opotřebení ložisek. Tuto kontrolu je opět vhodné provádět ve dvou, nejprve nechejte žáka držet motocykl na místě se zdvihnutým předním kolem, po té se vystřídejte a se slovním naváděním ho nechejte provézt kontrolu vůle.

Kontrola ložisek kol

Po kontrole ložisek řízení přistoupíme k praktické ukázce kontroly ložisek uložení kol. Společně se žákem provádíme na obou kolech, která musí být při kontrole odlehčena. Při kontrole ložisek kol přistoupíme ke zvednutému kolu z boku. Kolo uchopíme na obvodu kola jednou rukou na příslušné straně a druhou rukou na protilehlé straně. Střídavě levou rukou odtahujeme a pravou přitahujeme a naopak, jako bychom se snažili kolo vykláním sundat. Stejně jako u ložisek řízení, ani zde bychom neměli zjistit žádnou vůli, která by nebezpečně zhoršovala jízdní vlastnosti motocyklu.