Základní výcvik

Doba čtení: 2 minuty
Zákonem stanovený počet hodin výcviku je 13. Teorie činní 26 h a údržba vozidla a zdravověda 5 h. Tato hodinová dotace je však příliš malá na naučení na motocyklu. Může se zdát, že je to špatně, opak je však pravdou. Není zapotřebí stanovit vysoký počet výcvikových hodin zákoně. Je zapotřebí zájemcům vysvětlit, že chtějí umět řídit a každému to jde jinak. Každý by tak měl učením strávit tolik času, kolik je potřeba, aby bezpečně ovládal motocykl. Ovládání motocyklu je mnohem složitější než vozidla, jelikož je zapotřebí zároveň řešit rovnováhu a zkoordinovat různé pohyby k ovládání ovládacích prvků. To je použití zápěstí, prstů, kotníků pohled a střed těla. Až se nám toto vše podaří můžeme teprve začít přidávat k vyhodnocování silniční provoz. Vzhledem k stanovení závěrečné zkoušky, kdy sedí žadatel na motocyklu samostatně a je navigován přes intecom vzdáleně, je zapotřebí upravit výcvik a na etapizovat ho.

Etapa č. 1

Trenažér

Začneme na trenažéru, kde zjistíme, jak jste na tom se základy. Pokud nebude počet hodin k základním úkonům stačit, budeme pokračovat v tréninku na trenažéru. Ušetříme Vám tím peníze, jelikož je zbytečné se trápit na motocyklu za dražší hodinovou dotaci.

Cvičiště

Pokud žák společně s učitelem praktického výcviku po výuce na trenažeru vyhodnotí, že žák zvládnul dostatečně ovládání motocyklu, je možné postoupit na cvičiště, kde se již začne s tréninkem na skutečném motocyklu. Žák musí dostatečně zvládnout praktické ovládání motocyklu tak, aby mohl postoupit do etapy č. 2. V případě, že mu 4 hodiny praktického výcviku (trenažer + cvičiště) nedostačují, před postoupením do další etapy si objednává individuálně další hodiny praktického výcviku etapy č. 1 (cena je tedy ušita každému žákovi detailně "na míru" dle jeho schopností...)

Výuka na jednom motocyklu s druhým ovládáním s učitelem za zády

Etapa číslo 2 v první a druhé fázi připravuje žáka stále s učitelem za zády na společném motocyklu na zvládnutí samostatné jízdy na motocyklu. Žák musí zvládnout dostatečně každou část etapy č. 2 tak, aby mohl postoupit do etapy číslo 3. Vše konzultuje a diskutuje se svým učitelem praktického výcviku. V případě, že mu objednané hodiny nestačí, objednává si další hodiny z etapy č. 2 po dohodě se svým učitelem.

Etapa č. 2

Samostatné úkony na cvičišti

Žák začíná jezdit SAMOSTATNĚ na motocyklu a trénovat povinné úkony na cvičišti pro zkoušku ze zvláštních jízdních úkonů. Etapa č. 3 musí bezpodmínečně navazovat až na zdárně zvládnuté etapy číslo 1 a 2, kdy musí být instruktor i žák přesvědčen, že je schopen již sám ovládat motocykl.

Samostatná jízda na motocyklu

Samostatně pustit žáka na motocykl můžeme nejprve po zvládnutí teoretické přípravy (ověřeno závěrečným testem). Následně se již vyrazí do silničního provozu s doprovodným vozidlem. V této fázi učitel sleduje a instruuje na druhém motocyklu za pomocí radiového zařízení. Nejprve v mírném provozu, potom ve městě. Cílem je dosažení plné samostatnosti.

Simulace závěrečné zkoušky

Abyste si byli jistí, že závěrečnou zkoušku úspěšně absolvujete a nepůjdete si ji jen draze vyzkoušet, provedeme zkoušku na nečisto. V této fázi si prověříte všechny zvláštní úkony i jízdu v provozu s doprovodem.