Nezvládnutí motocyklu

Doba čtení: 3 minuty

Nezvládnutí zatáčky

Nezvládnutí zatáčky by se dalo ještě přesněji kvantifikovat podle místa nehody, a to zda k ní došlo na začátku, uprostřed, či na konci zatáčky, dále pak podle poloměru dané zatáčky atd. Probereme si možné příčiny nezvládnutí popořadě

Nehody na začátku zatáčky

Příčina: Příliš vysoká nájezdová rychlost, pozdní zahájení brzdění a špatný odhad

Následek: Sahání po brzdové páčce všemi prsty a blokace předního kola, prudké brzdění, panická reakce a ztuhnutí zvýší tlak na řídítka a přední kolo, jelikož je motocykl ještě málo nakloněn, brzděním motocykl jezdci rovnají do kolmého směru, dochází k fixaci pohledu před sebe a následnému směřování trajektorie dráhy rovně (tedy ven ze zatáčky), což znamená náraz do svodidel a případného okolí

Nehody uprostřed pravotočivé zatáčky

Příčina: špatně zvolená stopa, zkracování dráhy a míření na brzký apex

Následek: brzdění, vynášení do protisměru jízdy, v případě současné jízdy protijedoucího vozidla fixace pohledu na toto vozidlo, panická reakce a následná srážka

Nehody uprostřed levotočivé zatáčky

Příčina: špatně zvolená stopa zkracování dráhy ke středové čáře

Následek: náklon těla do protisměru, pokud cokoliv jede v protisměru, musí dojít k narovnání motocyklu, v tu chvíli nezatáčíme a trajektorie dráhy míří ven ze zatáčky, brzdy ještě více rovnají motorku, musí dojít k opětovnému náklonu a tím dochází k přetížení předního kola, smyku na předek a pádu pod svodidla nebo mimo vozovku

Nehody na konci zatáčky

Příčina: špatný pohled do zatáčky, následné zavření zatáčky více, než jsme očekávali

Následek: brzdy, přetížení předního kola a smyk na předek, pád mimo vozovku

Panické brzdění

V případě nepozornosti a špatného předvídání dochází po přiblížení k místu nebezpečí k šokové reakci. Ta zapříčiní hmatání po brzdě všemi prsty, křečovité ovládání a tuhnutí těla, zablokování předního kola a ztrátu adheze, následný pád a nekontrolovatelné klouzání po vozovce.

Smyk

Smyk předního kola

  • obvykle spojen se špatným ovládáním přední brzdy a následným zablokováním předního kola, po kterém přichází ztráta adheze a podklouznutí pneumatiky

  • najetí na nečistoty v náklonu, pozdní reakce a podklouznutí pneumatiky

  • případně příliš vysoká rychlost do zatáčky a náklon za hranici náklonu pneumatiky (v praxi se děje spíše na okruhu, v běžném provozu se do takových náklonů nedostáváme)

Smyk zadního kola

  • spojen se špatným ovládáním plynu, pneumatika v náklonu nedokáže přenést trakci a začne se smýkat, pokud jezdec neumí odtlačit motorku, následuje podklouznutí zadního kola

  • klasickou reakcí je ubrání plynu, což má za následek zpomalení otáčení pneumatiky, abnormální nárůst adheze, motocykl je již otočen bokem ke směru energie, následuje zaseknutí pneumatiky a vymrštění jezdce přes motocykl (tzv. highsider)

Zvrácení motocyklu a pád

I když tyto nehody jako jedny z mála nemají u motocyklistů vážné následky, jedná se na druhou stranu o velmi častý jev. K takovému pádu dochází v nestabilním režimu a může být zapříčiněn buď špatnou rovnováhou jezdce, nebo náklonem motocyklu při otáčení (nebo zatáčení) a následným zamáčknutím přední brzdy. Jakmile se přední kolo v náklonu zablokuje, dostředivá síla vás poměrně rychle „pošle“ k zemi. V takovémto případě obvykle více než zdraví jezdce utrpí jeho ego a sebevědomí. A to je problém pro následnou jízdu, jelikož má pak jezdec strach před pádem a bojí se motocykl naklonit. Ztvrdnou ruce a jak známo, bez náklonu motocykl nezatáčí.