Průjezd zatáčkou

Doba čtení: 2 minuty

 • nájezd do zatáčky

 • průjezd zatáčkou

 • výjezd ze zatáčky

Od nájezdu do zatáčky se odvíjí celý její průběh. Je důležité správně odhadnout nájezdovou rychlost a motocykl dostatečně odbrzdit. Jestliže to nestihneme a brzdíme ještě v zatáčce, hlava nám neumožní přidat plyn a odlehčit přední kolo. Již v tuto chvíli bychom měli směřovat pohled co nejdál, to nám pomůže k odhadu, jakým poloměrem zatáčka disponuje. Ještě před zatáčkou si připravíme polohu těla do správné pozice pro průjezd a tím minimalizujeme rozhození motocyklu pohybem v průjezdu.

Zásady pro nájezd do zatáčky

 • odbrzděno

 • správná poloha těla

 • pohled do zatáčky, ne před sebe

Zatáčku projíždíme mírně pod plynem. Tím zajistíme rozložení váhy na obě kola. Nedochází nám tak k přetížení předku. Přidat se musí jenom tolik plynu, aby motocykl nezrychloval. To by znamenalo vynášení ze zatáčky a následné ubrání a rozhoupání motocyklu. Plyn musí být lehce přidán již od počátku zatáčky, pokud totiž vjíždíme bez plynu a přecházíme do náklonu, máme potom strach otevřít v zatáčce plyn. Motocykl zpomaluje a přidání je až na úplném konci zatáčky. S konstantním plynem máme klidný motocykl a můžeme se plně soustředit na naklánění a průjezd. Pohled opět směřuje co nejdál. Taková jízda je velmi bezpečná. V případě, že se před námi cokoliv děje máme totiž možnost nejprve ubrat plyn a tím snížit rychlost, nemusíme tedy hned sahat po brzdě, která nám rovná motocykl.

Zásady pro průjezd zatáčkou

 • mírně pod plynem

 • nezrychlujeme

 • pohled co nejdál do zatáčky

Jakmile vidíme, že se blíží konec zatáčky, můžeme začít zrychlovat. Již nás v podstatě nemá co překvapit, jelikož tam vidíme. Zrychlujeme a přitahujeme se k apexu zatáčky. Pohled směřuje do dálky na rovinu. Motocykl je vynášen, ale silnice se již rovná a tím pádem nesměřujeme do protisměru.

Zásady pro výjezd ze zatáčky

 • dotahujeme se k apexu

 • zrychlujeme

 • pohled do dálky

 • vynáší nás to na rovinu