Trénink ve vyšší rychlosti

Doba čtení: 10 minut

Slalom ve 40 km/h

Popis cvičení

Potřebné: 5 a více kuželů

Časová dotace: 8x - vhodné zároveň využít k doplnění dalších úkonů tak, aby byl jezdec v pohybu a trénoval uvolnění (každá časová dotace je závislá na velikosti skupiny, délce kurzu, náročnosti a počtu zvolených úkonů).

Instrukce

Rozjedeme se na rychlost 40 km/h. Rychlost dosáhneme před příjezdem do slalomu a samotný průjezd je konstantní rychlostí na druhý převodový stupeň. Při objíždění kuželů používáme naklápění motocyklu pod sebou, to je mnohem rychlejší a efektivnější nežli naklápění se s motocyklem, kdy ramena jezdce musí vykonat přesun z přechozího oblouku.

V případě prostoru použijeme více kuželů za sebou. Počítejte však ještě s bezpečnou zónou pro zastavení z větší rychlosti.

Nutné

 • Pohyb zatočení musí vycházet od nohou a od pasu, nikoliv od rukou.

 • Pohled směřuje rovně za kužely.

 • Ubrání plynu - motocykl napadá na přední kolo a ztrácí rychlost, to vyvolává opětovné přidání plynu, při kterém se nám prodlužuje oblouk zatáčení.

 • Zvyšování rychlosti – na začátku slalomu vše vychází, následně však dochází stále ke zvyšování rychlosti a tím prodlužování oblouku a je už jen otázkou, u kterého z následujících kuželů to už nevyjde.

 • Na počátku tréninku není nutné dosažení rychlosti 40 km/h, ale uvolnění při překlápění motocyklu a plynulá rychlost. Pokud se nám to od počátku nedaří, snižte nájezdovou rychlost. Po docílení správného průjezdu však rychlost opět navyšujte. Až při stanovené rychlosti totiž dochází k nutnosti většího a rychlejšího překlápění motocyklu tak, aby nedocházelo ke shazování kuželů. Při nižších rychlostech máme dostatek času na zatočení a úkon se zdá jednoduchý.
 • Pokud chce jezdec kontrolovat rychlost, musí se na tachometr podívat dostatečně daleko před prvním kuželem. Pohled na ukazatel, vyhodnocení a pohled zpět na dráhu zabere čas a před příjezdem ke kuželu se již jezdec musí soustředit na provádění úkonu.
 • Do oblouku najíždějte již u prvního kuželu, při rovném minutí kuželu se oblouk zahajuje později a u následných kuželů již chybí potřebná vzdálenost, aby nedošlo k jejich shození.

Zdůvodnění cvičení

Výsledkem cvičení je rozhýbání boků a správné ovládání plynu.

Využití v praxi

 • Naklánění motocyklu pod sebou je základním prvkem pro výhybný manévr.

 • Vyhýbání se nerovnostem a překážkám na vozovce.

 • Zatáčení s konstantním plynem je základem ke správnému průjezdu zatáčkou (více u průjezdu zatáčkou).


Výhybný manévr

Popis cvičení

Potřebné: 12 kuželů (4 červené, 8 zelených)

Časová dotace: 8x - trénuje se na obě strany. V případě nerovnoměrnosti kvality provedení na obě strany opakovat výhybný manévr do strany, která jezdci méně vyhovuje (každá časová dotace je závislá na velikosti skupiny, délce kurzu, náročnosti a počtu zvolených úkonů).

Instrukce

Výhybný manévr trénujeme ve dvou fázích. V první bez použití brzd, abychom si připomněli znalosti získané touto formou v autoškole. Motocykl rozjedeme na rychlost 50 km/h. U prvních kuželů zavíráme plyn a současně vymačkáváme spojku. Za druhou brankou se vyhýbáme vlevo nebo vpravo středovým kuželům. Pohled směřuje do prostoru vyhýbání. Po minutí středových kuželů přehazujeme motocykl na druhou stranu, abychom mířili mezi cílové kužely a stejně tak přesouváme pohled. Po celou dobu jízdy máme vymačklou spojku a k zatáčecím úkonům používáme dovednosti získané při jízdě slalomem, tedy naklápění motocyklu pod jezdcem a rychlé přehození na druhou stranu. Pozor na zbrklé reakce účastníků, které by mohly způsobit pád. Klást důraz na plynulost, nikoliv na křečovité reakce!

V druhé části zapojíme brzdy. Po rozjetí na požadovaných 50 km/h u první branky zavíráme plyn, současně vymačkáváme spojku a intenzivně začínáme brzdit ke druhým kuželům. Zde uvolňujeme brzdy a vyhýbáme se středovým kuželům stejně, jako je popsáno u trénování bez brzdění. Odtud je úkon již stejný a brzdy již nepoužíváme. Po minutí středových kuželů se opět vracíme mezi cílové kužely. Po celou dobu úkonu máme vymáčknutou spojku.

Výhybný manévr trénujeme na obě strany.

 • Neubrání plynu při současném zmáčknutí spojky.

 • Nevymáčknutí spojky při uhýbání.

 • Sledování překážky.

 • Při prvních úkonech není nutné dosažení rychlosti u vjezdové brány, ale jde o koordinaci pohybů. Následně je zapotřebí rychlosti začít dosahovat, aby byl jezdec nucen sklápět motocykl k bezpečnému vyhnutí.

 • Do vjezdové brány vjíždíme rovně. Při diagonálním projíždění si úkon zjednodušujeme a nenutí nás to razantně se vyhnout překážce.

Zdůvodnění cvičení

Manévr simuluje případnou překážku v cestě, která je již tak blízko, že vyhodnotíme jako vhodnější řešení se překážce vyhnout než brzdit. Při brzdění by totiž mohlo dojít k nárazu a vlivem převedení zůstatkové rychlosti vedle překážky dojde k jeho zamezení. Tím však úkon nekončí, jelikož máme trajektorii dráhy směřující v reálném provozu do protisměru jízdy nebo mimo vozovku. Následně se tedy musíme co nejrychleji vrátit do svého jízdního pruhu, jenž nám simulují cílové kužely.

Ve druhé fázi se účastník učí uvolnění brzdy po intenzivním brzdění, tak aby v reálném provozu na motocyklu neztuhl a dokázal přestat tlačit na brzdovou páčku.

Využití v praxi

 • Vyhnutí se vozidlu, které jezdci vjelo ze strany do cesty, nedalo přednost a po všimnutí si jezdce zastavilo již v jeho dráze.

 • Vyhnutí se překážce na silnici (velký výmol, pneumatika, náklad na vozovce).


Brzdění na přesnost

Popis cvičení

Potřebné: 4 kužely (2 žluté, 2 červené – nebo příčnou čáru)

Časová dotace: 8x - pokud nedochází k zvládnutí úkonu, je vhodné úkon opakovat na úkor krizového brzdění, úkon je důležitější pro citlivost ovládání (každá časová dotace je závislá na velikosti skupiny, délce kurzu, náročnosti a počtu zvolených úkonů).

Instrukce

Rozjíždíme se rovně na rychlost 50 km/h. Pod plynem jedeme až k brzdícím kuželům, u kterých zavíráme plyn, vymačkáváme spojku a začínáme intenzivně brzdit. Následně dávkujeme brzdy takovou měrou, abychom zastavili předním kolem mezi cílovými kužely.

 • Pozdní reakce a nástup brzd, a tím ztráta mnoha metrů ve velké rychlosti.

 • Malá intenzita brzdění v počáteční fázi a postupné zvyšování tlaku brzd s blížící se překážkou, kdy v malé rychlosti hrozí zablokování kola a tím jeho podklouznutí.
 • Zamáčknutí brzdy všemi prsty.

 • Velká intenzita brzdění již od počátku a následné uvolnění brzdění s lehkým dobrzděním. Pokud hodně brzdíme ve velké rychlosti, snížíme tím podstatně rychlost a dostaneme tak prostor na citlivé dobrzdění.
 • Koleny a stehny stisknout nádrž a tím uvolnit tlak na ruce.

Zdůvodnění cvičení

Trénink práce přední brzdy, její citlivé ovládání a umění také brzdu povolit tak, abychom ji správně dávkovali.

Využití v praxi

 • Dobrzdění k pohyblivé překážce (například automobil, který vjede do vozovky a následně před námi pokračuje pomalou rychlostí. V tu chvíli nepotřebujeme zastavit, ale pouze snížit razantně rychlost na jeho úroveň).
 • Brzdění v koloně.


Krizové brzdění

Potřebné: 4 kužely (2 žluté, 2 červené – nebo příčná čára)

Časová dotace: 8x - Pozor! Velmi důležité zohlednit vyčerpanost jezdce, aby nedošlo ke kritické situaci a zablokování předního kola. Pád by vytvořil psychický blok, takže je v případě únavy vhodné úkon raději nechat na jindy (každá časová dotace je závislá na velikosti skupiny, délce kurzu, náročnosti a počtu zvolených úkonů).

Instrukce

Rozjíždíme se rovně na rychlost 50 km/h. Pod plynem jedeme až k brzdicím kuželům, u kterých zavíráme plyn, vymačkáváme spojku a začínáme intenzivně brzdit. Brzdy se snažíme dávkovat co nejintenzivněji, abychom zastavili na co nejkratší vzdálenosti.

Trénujeme

 • pouze přední brzdu

 • pouze zadní brzdu (nutnost dostatečně dlouhé dráhy)

 • obě brzdy
 • totéž s vypnutými asistenčními systémy

POZOR na únavu jezdce. Úkon náchylný na zablokování předního kola a možný pád. V případě, že je adept již unavený, raději úkon vynechejte a natrénujte jej jindy.

Správné provedení

 • Netlačit na řídítka, nýbrž ruce povolit a váhu přenést do stupaček.

 • Budovat správnou a včasnou reakci.

 • Kontrola použití počtu prstů na brzdové páčce.

Časté chyby

 • Neznalost funkčnosti elektronických systémů. Mnohdy mají jezdci motocykl vybavený ABS, ale při jeho aktivaci se leknou a uvolní tlak na brzdovou páčku.

 • Zamáčknutí brzdy všemi prsty.

 • Špatná koordinace užití zadní a přední brzdy a prodloužení brzdné dráhy malým tlakem na přední brzdu.

 • Zablokování zadního kola, následné leknutí se a uvolnění současně s přední brzdou.

 • Koleny a stehny stisknout nádrž, a tím uvolnit tlak na ruce a nechtěné nerovnoměrné tlačení do řídítek.
 • Při intenzivním brzdění dochází k přesunu váhy na přední kolo a tím k odlehčení zadního kola. Tedy při použití zadní brzdy s ní musíme pracovat regresivně neboli tlak na brzdu zmenšovat. Koordinace přední a zadní brzdy je náročná a v noze nemáme takový cit jako v prstech na páčce. Zadní brzdu tedy používáme pouze v případě, že máme kratší výslednou brzdnou dráhu.

Zdůvodnění cvičení

Trénink maximálního brzdného efektu. Uvědomění si schopnosti užívání a kombinace přední a zadní brzdy. Znalost využití elektronických systémů vlastního motocyklu.

Využití v praxi

 • Vběhnutí dítěte do vozovky.
 • Nerozhlédnutí se chodce a vstoupení do vozovky.
 • Náhlý skok zvířete do dráhy.

 • Nedání přednosti vozidla přijíždějícího po vedlejší pozemní komunikaci.


Brzdy v náklonu a utažení oblouku

Potřebné: zatáčka na polygonu (nebo velká plocha)

Časová dotace: 6x - aplikovat nejdříve po zvládnutí krizového brzdění a výhybného manévru (každá časová dotace je závislá na velikosti skupiny, délce kurzu, náročnosti a počtu zvolených úkonů).

Instrukce

Projíždíme zatáčku po vnějším rádiu zatáčky konstantní rychlostí. V její druhé polovině dochází k uzavření zatáčky a zmenšení jejího poloměru. To simulujeme kuželem na dráze cesty. Následuje krátké brždění, to vyvolá rovnání motocyklu a snížení rychlosti. Poté jezdec uvolní brzdy a vrací se k náklonu do oblouku. Snížení rychlosti znamená, že motocykl při stejném náklonu více zatáčí vlivem menší odstředivé síly.

Trénujeme

 • Umět uvolnit brzdy po krátkém použití v náklonu.

 • Odvést zrak od fixního bodu a směřovat do trajektorie dráhy zatáčky.

Časté chyby

 • Špatný odhad rychlosti při nájezdu.

 • Nezvládnutí úkonu nesmí zapříčinit možné vyjetí z tréninkové plochy, necvičíme tedy na samotném vnějším okraji zatáčky.

Zdůvodnění cvičení

Trénink, jak vyváznout ze situace v neočekávaném terénu a utažení zatáčky. Jak více při zatáčení snížit rychlost a zmenšit poloměr zatáčení.

Využití v praxi

 • Průjezd zatáčkou, která se zavírá a na jejímž konci nás překvapí, jak moc je utažená.
 • Štěrk na konci zatáčky.


Průjezd zatáčkou a vyhnutí se překážce na vnitřní straně

Popis cvičení

Potřebné: zatáčka na polygonu (nebo velká plocha)

Časová dotace: 6x - aplikovat nejdříve po zvládnutí krizového brzdění a výhybného manévru (každá časová dotace je závislá na velikosti skupiny, délce kurzu, náročnosti a počtu zvolených úkonů).

Instrukce

Projíždíme zatáčku po vnitřním oblouku zatáčky konstantní rychlostí. V její druhé polovině narážíme na překážku. Dochází tedy k rychlému narovnání motocyklu a přerušení zatáčení. Současně brzdíme. Po minutí překážky jezdec uvolní brzdy a vrací se k náklonu do oblouku.

[h3]Trénujeme[h3]

 • Umět uvolnit brzdy, po krátkém použití v náklonu.

 • Odvést zrak od fixního bodu a směřovat do trajektorie dráhy zatáčky.

Časté chyby

Nedostatečný pohled a natočení hlavy směrem do zatáčky.

Překážku na vnitřní straně může simulovat instruktor, který je schopen regulovat, jak daleko jezdci do dráhy vstoupí.

Zdůvodnění cvičení

Trénujeme zvládnutí situace v případě, že je překážka na vnitřní straně oblouku.

Využití v praxi

 • Nečistota, nerovnost na vnitřní straně oblouku.

 • Pozdě zařazené protijedoucí vozidlo.

 • Zvěř, která se objeví na vozovce při zatáčení.


Plynulé překlápění – tzv. housličky

Popis cvičení

Potřebné: 12 kuželů (10 zelených, 2 červené)

Časová dotace: 4 -5 průjezdů vhodné provádět ve více opakováních s pauzou mezi sériemi na zabránění případné závrati (každá časová dotace je závislá na velikosti skupiny, délce kurzu, náročnosti a počtu zvolených úkonů).

Instrukce

Dráha představuje tvar houslí. Projíždíme konstantní rychlostí na druhý převodový stupeň. Soustředíme se na naklápění motocyklu do oblouků a jejich střídání. Naklápíme se spolu s motocyklem. Vyšší rychlost zajistí dostatečnou odstředivou sílu a při úkonu trénujeme vyklánění do vnitřní strany oblouku (tedy opačně než při předchozích úkonech a lámání motocyklu pod sebe). Rameny hneme dál od osy náklonu motocyklu a větším vykloněním směrem do středu poloměru zatáčení posuneme těžiště. Po dokončení oblouku přecházíme do vnitřní části housliček, přenášíme plynule váhu a náklon motocyklu na opačnou stranu a měníme směr dráhy v druhém oblouku. Ten je kratší a následuje opět dlouhý oblouk.

Trénujeme na obě strany, abychom si natrénovali dlouhý oblouk vlevo i vpravo.

V oblouku si zkuste vyklonění kolene do středu oblouku a práci s těžištěm. Teprve zkušenější jezdec dosáhne rychlosti, která mu umožní povysednutí a náklon pod motocykl.

Trénujeme

 • Otočená hlava a pohled do oblouku.

 • Konstantní plyn.

Časté chyby

 • Nerovnoměrnost rychlosti.

 • Povysednutí z motocyklu při nedostatečné rychlosti. To zapříčiní posun ramen nad motocykl a tím zvýšení těžiště. Výsledkem je větší, a tedy nebezpečnější náklon motocyklu namísto využití náklonu vlastního těla.

 • Dráhu ve tvaru housliček může z důvodu prostoru nahradit velká osmička, u které však není smyslem vejít se do vymezeného prostoru, ale získat plynulý průjezd v oblouku rychlostí, která nám dovolí vyklonění z motocyklu.

 • Pokuste se v oblouku ještě více otočit hlavu směrem dál do oblouku.

Zdůvodnění cvičení

Trénink uvolnění těla a pohybu na motocyklu. Práce s těžištěm a vlastní vahou.

Využití v praxi

Průjezd zatáčkou a přecházení mezi oblouky.