Nejčastější příčiny střetů

Doba čtení: 1 minuta

Řidič vozidla předjíždějícího v protisměru

Řidič může špatně odhadnout vaši rychlost, případně vás zcela přehlédnout

Přejetí do protisměru v zatáčce

Motocyklista z různých příčin nezvládne zatáčku a přejede do protisměru, kde dojde ke střetu s projíždějícím vozidlem

Nezvládnuté předjíždění

Motocyklista zahájí předjíždění a nevyhodnotí situaci, vzdálenost a rychlost blížícího se vozidla v protisměru

Řidič v protisměru odbočující doleva

Řidič v protisměru odbočující doleva může špatně odhadnout vaši rychlost, případně vás zcela přehlédnout. Situace se může odehrát jak ve městě, tak i mimo něj, kde pak mívá výrazně horší následky. Ve městě navíc může být křižovatka složitějšího charakteru a vozidlu odbočujícímu vlevo může zakrývat výhled např. vozidlo odbočující vlevo z protisměru.

Nečekané brzdění řidiče před motocyklistou

Nečekané brzdění řidiče jedoucího před vámi může být způsobeno odbočováním (vpravo i vlevo), případně řešením nenadále situace před brzdícím vozidlem. Příčina částečně tkví v nepozornosti řidiče před vámi a v nedostatečném odstupu. V extravilánu může být nebezpečí umocněno neoznačenými vedlejšími silnicemi a náhlou reakcí (např. odbočováním) řidiče před vámi.

Nedaní přednosti

Nedání přednosti při vyjíždění z vedlejší nebo účelové komunikace motocyklistovi často souvisí s přehlédnutím motocyklu v kombinaci s nepřiměřenou rychlostí motocyklisty.

Přehlédnutí předjíždějícího motocyklisty

Přehlédnutí předjíždějícího motocyklisty a zahájení úkonu předjíždění/ objíždění, ale i otáčení, souvisí s nedostatečným sledováním provozu řidičem vozidla, přehlédnutím, nepoužíváním směrových světel, ale také například s nepřiměřenou rychlostí blížícího se motocyklu.

Výjezd z podélného stání a nedání přednost

Výjezd z podélného stání a nedání přednosti souvisí s nepozorností, nepřiměřenou rychlostí nebo rychlostí v kombinaci s nepřehledným úsekem, případně jízdou motocyklisty těsně vedle zaparkovaných vozidel.

Výjezdy vozidel z parkovacích míst

Výjezdy vozidel z parkovacích míst. Nebezpeční hrozící ve městech souvisí se špatnými rozhledovými podmínkami řidiče aut při vyjíždění a přehlédnutí motocyklisty.