Kontrola registrační značky

Doba čtení: 1 minuta

Před jízdou je vždy potřeba zkontrolovat přítomnost a stav registrační značky. Ukažte žákovi její uchycení a společně zkontrolujte jeho případné mechanické poškození. Značka by měla být také čistá a tedy čitelná. Jako další ukažte žákovi známku STK a vysvětlete způsob označení platnosti technické kontroly motocyklu (označení vnitřní stupnice s roky a vnější stupnice s měsíci platnosti). Zároveň je vhodné žáka naučit dobu platnosti TK (6 let u nového motocyklu a následně 4 roky od poslední TK).