Celková kontrola motocyklu

Doba čtení: 1 minuta
Jako první část kontroly doporučte žákovi obejít motocykl ze všech stran a pohledem zkontrolovat jeho stav. Zaměřte se na následující body.

Stav karoserie a mechanických částí

Zkontrolujte, zda motocykl není nabouraný, či jinak poškozený. Na motocyklu nesmí nic chybět (např. zrcátko). U motocyklů s vyplétanými koly se zaměřte na dráty: nesmí být povolené, ohnuté, prasklé nebo dokonce chybět.

Únik kapalin

Zkontrolujte, že pod motocyklem není viditelná žádná nahromaděná kapalina. Stejně tak prohlédněte, že kapaliny nejsou na jednotlivých částech motocyklu, např. na motoru. Pokud je kapalina zaznamenána mimo systém, je třeba ji identifikovat (hmat, čich) a závadu řešit.

Znečištění motocyklu

Zkontrolujte, že motocykl není nadměrně znečištěn, což může zapříčinit nefunkčnosti některých částí. Především zkontrolujte stav znečištění světel, nánosy bahna na mechanických částech, pod blatníky a také čistotu registrační značky.