Správná stopa

Doba čtení: 2 minuty

  • rozdíly jízdy v běžném provozu oproti jízdě na okruhu

  • přirozené zkracování dráhy

  • apex

Hned na začátku je důležité si uvědomit rozdílnost jízdy v provozu oproti jízdě na okruhu. Na okruhu se jezdí stopa, která je nejrychlejší. Stopa je dokonce velmi rozdílná pro různé typy kubatur. V provozu bychom však měli volit tu nejbezpečnější stopu. Rychlost a náklon spolu souvisí. Čím rychleji jedeme, tím větší náklon motocyklu k projetí stejného poloměru zatáčky potřebujeme. Větší poloměr zatáčky znamená menší náklon. Pokud projedeme zatáčku na vnitřní nebo vnější straně jízdního pruhu, rozdíl poloměru zatáčky může být i 3 m. Jestliže využijeme šíři pruhu k průjezdu zatáčkou, dokážeme poloměr zatáčky značně zvětšit. K pochopení nám pomůže trocha geometrie.

Apex je tedy vrchol zatáčky, kterým si zvětšíme poloměr zatáčky. Při průjezdu stejnou rychlostí nám postačuje menší náklon motocyklu. Z uvedeného vyplývá, že pouhou volbou trasy ovlivňujeme bezpečnost. Využitím apexu můžeme docílit nejrychlejšího možného průjezdu zatáčkou.

Tři druhy apexu

  • brzký apex

  • geometrický apex

  • pozdní apex

Člověk si už ze samé podstaty rád zkracuje cestu. V případě chůze nám to nevadí. Na silnici je to však ta nejhorší varianta, jelikož jsme na začátku zatáčky, která nás začne vynášet do protisměru. Geometrický apex nám umožňuje nejrychlejší možný průjezd zatáčkou. Taková stopa nám však neumožňuje příliš mnoho možností k zabránění střetu s blížícím se nebezpečím. Pokud v místě apexu potkáváme protijedoucí vozidlo, musíme narovnat motocykl uprostřed zatáčky a míříme tak ven ze zatáčky.

Pokud se naučíme jezdit na pozdní apex, je to nejbezpečnější možný průjezd zatáčkou. Na vnější straně projíždíme první část zatáčky a můžeme tak mít v oblouku větší rychlost, nežli na vnitřním. Pozdní apex je v místě, kde zatáčka končí a začínáme se k němu přitahovat a zrychlovat v situaci, kdy již vidíme, že je to bezpečné. Pokud by jelo něco v protisměru, jednoduše apex nevyužijeme. Tedy nebudeme zrychlovat a stejnou rychlostí obkroužíme zatáčku na vnějším oblouku. Pokud je situace bezpečná, zrychlujeme a vynáší nás to v místě, kde se již vozovka rovná. U pravotočivé zatáčky využitím apexu uhýbáme ke krajnici a v případě potřeby nezrychlujeme, aby nás to nevytahovalo ven, ale zůstáváme u krajnice.