Brzdy

Doba čtení: 8 minut

Technika brzdění se odvíjí od povrchu a profilu terénu, na kterém se brzdí. Na motocyklu kategorie adventure se brzdí, jak v sedě, tak ve stoje a využívají se obě brzdy, tedy přední a zadní. Jejich dávkování, kombinace, tedy poměr přední/zadní brzda, je závislý na povrchu a terénu. Obecně ale platí, že při offroadovém ježdění na nezpevněném povrchu je používání zadní brzdy mnohem častější, a efektivnější, než na silnici. Zablokované zadní kolo tzv smyk není při offroadovém ježdění na nezpevněném povrchu ničím neobvyklým, ovšem je potřeba se naučit se zadní brzdou pracovat a správně ji dávkovat při zapnutém systému ABS i bez něj. Elektronický asistent ABS zamezuje při brzdění na jakémkoliv povrchu zablokování kola. Více o elektronických asistentech pojednává samostatná kapitola výše.

Při brzdění je důležité využívat váhy těla, stejně jako při zrychlení, ovšem jeho váha se posouvá směrem dozadu. Při brzdění v sedě přesouváme váhu těla směrem vzad, zpevníme střed těla a jdeme do zpevněných paží, přičemž máme uvolněné ruce pro citlivé ovládání přední brzdy, plynu a spojky. Také při brzdění ve stoje přesouváme váhu těla směrem vzad a vystrčíme zadek dozadu. Čím prudší brzdění z vyšších rychlostí, tím blíže se zadek dostává nad zadní sedlo. Díky tomu je motocykl klidný, zůstává v přímém směru a nehrozí nechtěné zvednutí zadního kola.

Zadní brzda je výbornou stabilizací motocyklu, což platí i pro manévrování v nižších rychlostech na silnici. Precizní práce se zadní brzdou a spojkou, patří mezi nejdůležitější dovednosti na motocyklu kategorie adventure a je důležité tréninku věnovat velký prostor jak na silnici, tak na nezpevněném povrchu. Nezpevněný povrch vyžaduje velmi precizní a citlivé zacházení s přední brzdou a je třeba eliminovat nechtěné zablokování předního kola, protože to může zapříčinit zavření řídítek a pád. Při brzdění a dávkování účinku přední brzdy je důležité páčku ovládat jedním či dvěma prsty (ukazováčkem a prostředníčkem), nikoli všemi čtyřmi prsty. Dávkování brzdy ukazováčkem, prostředníčkem, prsteníčkem a malíčkem dohromady nedovolí citlivé ovládání brzdy a zároveň jezdce připraví o potřebnou fixaci řídítek. Trénink brzdných manévrů na nezpevněném povrchu vždy probíhá od nejnižších rychlostí a je žádoucí si vyzkoušet brzdění jednak s aktivovaným systémem ABS a pak bez něj. Brzdný manévr probíhá na cíl, kdy jezdec dávkuje brzdy tak, aby bezpečně zastavil na určené značce.

Brzdění na přesnost

Popis cvičení

Potřebné: 4 kužely (2 žluté, 2 červené – nebo příčnou čáru)

Plocha ke cvičení (suchý nezpevněný povrch, tvrdá ujetá hlína, šotolina)

Časová dotace: Brždění na cíl cvičíme vždy na nezpevněném povrchu. Nejprve cvičíme s aktivovaným ABS z nižší rychlosti 20 km/h 5 x v sedě pouze zadní brzdou. Potom zvýšíme rychlost na 50 km/h a brždění na cíl cvičíme pouze zadní brzdou 5 x v sedě pouze zadní brzdou. Dále následuje stejné cvičení brždění na cíl z nižší rychlosti 20 km/h a vyšší rychlosti 50 km/h v sedě s tím rozdílem, že nebrzdíme pouze zadní brzdou, ale dojde na kombinací přední a zadní brzdy.

Po bezpečném zvládnutí všech brzdících cviků v sedě, následuje úplně stejné cvičení se stejným počtem opakování, ale vše bude jezdec provádět na nezpevněném povrchu s aktivovaným ABS ve stoje.

Na závěr si jezdec celý proces cvičení zkusí s vypnutým ABS, tedy z nižší a vyšší rychlosti v sedě i ve stoje. (každá časová dotace je závislá na velikosti skupiny, délce kurzu, náročnosti a počtu zvolených úkonů).

Instrukce

Rozjíždíme se rovně na rychlost 20 km/h. Pod plynem jedeme v sedě až k brzdícím kuželům, u kterých zavíráme plyn, vymačkáváme spojku a začínáme intenzivně brzdit zadní i přední brzdou brzdou. Následně brzdy dávkujeme takovou měrou, abychom zastavili předním kolem mezi cílovými kužely. Po několika pokusech zvýšíme rychlost na 50 km/h a postupujeme stejně, jako při nižší rychlosti popsané výše. Po nácviku brždění na přesnost v sedě provedeme nácvik ve stoje a ten probíhá stejným způsobem, jako při jízdě v sedě, tedy pod plynem jedeme ve stoje až k brzdícím kuželům, u kterých zavíráme plyn, vymačkáváme spojku a začínáme intenzivně brzdit přední i zadní brzdou. Následně brzdy dávkujeme takovou měrou, abychom zastavili předním kolem mezi cílovými kužely. Důležité je při nácviku vyzkoušet brzdění nejprve s ABS, v další fázi bez něj. Pokud je více účastníků, řadí se za sebou a až na pokyn instruktora vyráží na dráhu, aby při prudkém brzdění nedošlo ke srážce.

Upozornění a doporučení

 • Trénink je důležité provádět na suchém nezpevněném povrchu
 • Trénink na travnatém povrchu není vhodný
 • V první fázi se trénuje brždění v sedě a až ve druhé ve stoje
 • Pozor při nácviku brzdění bez aktivovaného ABS na zablokované kolo a vychýlení motocyklu z přímého směru. Pokud účastník nezvládá brždění bez ABS v nižší rychlosti, není vhodné pokračovat ve vyšší rychlosti.
 • Jestliže má účastník s koordinací končetin a přenášením váhy těla nad zadní kolo problém, nezvyšujeme rychlost
 • Účastník si musí vyzkoušet brzdný manévr s ABS i bez ABS

Pozor na

 • Malou intenzitu brzdění v počáteční fázi a postupné zvyšování tlaku brzd s blížící se překážkou, kdy v malé rychlosti hrozí zablokování kola a tím jeho podklouznutí
 • Zamáčknutí brzdy všemi prsty
 • Velkou intenzitu brzdění již od počátku a následné uvolnění brzdění s lehkým dobržděním. Pokud hodně brzdíme ve velké rychlosti, snížíme tím podstatně rychlost a dostaneme tak prostor na citlivé dobrzděn

Využití v praxi

 • Dobrzdění k pohyblivé překážce, kdy nepotřebujeme zastavit, ale pouze snížit razantně rychlost na jeho úroveň.

Kontrolujeme

 • správný pohled vedený před motocykl
 • jeden nebo dva prsty na páčce přední brzdy
 • citlivé ovládání nožní brzdy, dávkování přední brzdy a vymáčknutí spojky
 • přenášení váhy nad zadní kolo a zpevněné paže
 • aktivované a deaktivované ABS

Zdůvodnění cvičení

Reakce na změnu povrchu a nutnost dostatečně rychle snížit rychlost motocyklu. Trénink práce přední brzdy a zadní brzdy na nezpevněném povrchu. Citlivé ovládání a umění také brzdu povolit tak, abychom ji správně dávkovali. Pochopení chování motocyklu na nezpevněném terénu při brzdění s ABS a bez ABS.

Krizové brzdění

Popis cvičení

Potřebné: 6 kuželů (4 žluté, 2 červené – nebo příčná čára)

Plocha ke cvičení (suchý nezpevněný povrch, tvrdá ujetá hlína, šotolina)

Časová dotace:

5x opakování brždění s ABS v sedě z nižší rychlosti 20 km/h pouze zadní brzdou, 5x opakování brždění s ABS v sedě z vyšší rychlosti 50 km/h pouze zadní brzdou. 5x opakování brždění v sedě s ABS z nižší rychlosti 20 km/h kombinací přední a zadní brzdy. 5x opakování brždění v sedě s ABS z vyšší rychlosti 50 km/h kombinací přední a zadní brzdy.

Po bezpečném zvládnutí všech brzdících cviků v sedě, následuje stejné cvičení, ale vše bude jezdec na nezpevněném povrchu s aktivovaným ABS provádět ve stoje.

Na závěr si jezdec celý proces cvičení zkusí s vypnutým ABS.

Pozor! Velmi důležité zohlednit vyčerpanost jezdce, aby nedošlo ke kritické situaci a zablokování předního kola. Pád by vytvořil psychický blok, takže je v případě únavy vhodné úkon raději nechat na jindy (každá časová dotace je závislá na velikosti skupiny, délce kurzu, náročnosti a počtu zvolených úkonů).

Instrukce

Rozjíždíme se rovně na rychlost 20 km/h. Pod plynem jedeme v sedě až k brzdícím kuželům, u kterých zavíráme plyn, vymačkáváme spojku a začínáme intenzivně brzdit tak, aby se zadní kolo odvalovalo, nikoliv zablokovalo. Brzdy se snažíme dávkovat co nejintenzivněji, abychom zastavili na co nejkratší vzdálenosti. Po několika pokusech zvýšíme rychlost na 50 km/h a postupujeme stejně, jako při nižší rychlosti popsané výše. Po nácviku brždění v sedě provedeme nácvik ve stoje v nižší i vyšší rychlosti a ten probíhá stejným způsobem, jako při jízdě v sedě, tedy pod plynem jedeme ve stoje až k brzdícím kuželům, u kterých zavíráme plyn, vymačkáváme spojku a začínáme intenzivně brzdit přední i zadní brzdou. Následně brzdy dávkujeme takovou měrou, abychom zastavili na co nejkratší vzdálenosti. Po tomto nácviku si vyzkoušíme brzdit pouze zadní brzdou bez ABS z nižší rychlosti 20 km/h a cíleně dostat zadní kolo do zablokování.

Důležité je při nácviku vyzkoušet brzdění jak s ABS, tak bez něj. Pokud je více účastníků, řadí se za sebou a až na pokyn instruktora vyráží na dráhu, aby při prudkém brzdění nedošlo ke zhasnutí motoru a srážce.

Trénujeme

 • obě brzdy s ABS
 • pouze zadní brzdu s odvalováním zadního kola bez ABS (nutnost dostatečně dlouhé dráhy)
 • pouze zadní brzdu s cíleným zablokováním zadního kola bez ABS (nutnost dostatečně dlouhé dráhy)
 • obě brzdy s ABS s vypnutými asistenčními systémy
 • Trénink je důležité provádět na suchém nezpevněném povrchu
 • Trénink na travnatém povrchu není vhodný
 • V první fázi se trénuje brždění v sedě a až ve druhé ve stoje
 • Důležitá je koordinace končetin, kdy dochází na ubrání plynu, dávkování brzd a vymáčkutí spojky
 • Jestliže má účastník s koordinací končetin a přenášením váhy těla nad zadní kolo problém, nezvyšujeme rychlost
 • Účastník si musí vyzkoušet brzdný manévr s ABS i bez ABS

Časté chyby

 • Neznalost funkčnosti elektronických systémů. Mnohdy mají jezdci motocykl vybavený ABS, ale při jeho aktivaci se leknou a uvolní tlak na brzdovou páčku.
 • Zamáčknutí brzdy všemi prsty.
 • Špatná koordinace užití zadní a přední brzdy a prodloužení brzdné dráhy malým tlakem na přední brzdu.
 • Při brzdění ve stoje špatné přenesení váhy těla dopředu a né nad zadní kolo

Nutné

Velmi důležité je pracovat s váhou těla a posouvat ho při brždění dozadu. Zadní kolo by v první fázi tréninku brzdného manévru nemělo jít do smyku a díky preciznímu dávkování zadní brzdy by se mělo odvalovat a tím motocyklu zajistit lepší brzdný účinek na kratší brzdné dráze. Účastník nesmí koukat bezprostředně před přední kolo motocyklu, ale dál do prostoru, musí zpevnit paže a zároveň ubrat plyn a před zastavením vymáčknout spojku. Pokud je více účastníků, řadí se za sebou a až na pokyn instruktora vyráží na dráhu, aby na dráze nedošlo ke srážce.

Kontrolujeme

 • správný pohled vedený před motocykl
 • jeden nebo dva prsty na páčce přední brzdy
 • citlivé ovládání nožní brzdy, dávkování přední brzdy a vymáčknutí spojky
 • přenášení váhy nad zadní kolo a zpevněné paže
 • aktivované a deaktivované ABS

Zdůvodnění cvičení

Trénink maximálního brzdného efektu na nezpevněném povrchu. Uvědomění si schopnosti užívání a kombinace přední a zadní brzdy. Znalost využití elektronických systémů vlastního motocyklu a pochopení chování motocyklu při brždění bez ABS na zadním kole. Trénink brždění zadní brzdou s cíleným zablokováním zadního kola.