Nejčastější chyby v posezu na motocyklu

Doba čtení: 8 minut

Sezení nakřivo

Identifikace problému

Někteří žáci mají tendenci sedět na motocyklu nakřivo. Může k tomu vést několik důvodů, zde ty nejčastější:

 • špatné vnímání rovnováhy,

 • zkrácená jedna noha – žák nesprávnou polohou zadku na sedadle dorovnává vzdálenost od stupaček,
 • skolióza.

Nejjednodušeji postřehnete při pohledu zezadu během jízdy. Snažte se dostat přesně do osy žákova těla a pozorně sledujte polohu jeho těla. Často mohou pomoci také pruhy a další prvky na bundě žáka, díky kterým si křivého posezu snadněji všimnete. Ovšem pozor, někdy to může znamenat jen chybnou velikost oblečení, nebo špatně usazené ramenní chrániče. Přibližte se za žáka a důkladně prohlédněte oblečení.

Následky

V případě usazení žákova těla nakřivo dochází k zásadnímu problému v podobě samovolného zatáčení motocyklu – žák přenáší váhu na jednu stranu, aniž by si to uvědomoval. V takovém

případě má žák dvě možnosti jak samovolné zatáčení eliminovat:

 • dohání těžiště vykloněním jiné části těla – trup proti zadku, noha od nádrže, atd. Pravá a levá zatáčka se mu jezdí jinak, což žákovi výrazně komplikuje jízdu,
 • křečovitě drží řídítka – motorka nezatáčí, znemožňuje přesné ovládání motocyklu.

Řešení

Pokud žák sedí na motorce nakřivo, znamená to, že je pro něj takový posez přirozený. V takovém případě je pro jeho mozek náročné zapsat si změnu posezu. Je tedy nutné si na tuto chybu dávat pozor i při následujících lekcích. Neustále připomínejte, aby se usadil rovně. Pomůžete mu také tím, že si ho zastavíte a pomocí rukou ho na motorce srovnáte, aby seděl správně. Tělo si pak tuto polohu zapamatuje, a bude se mu do ní snadněji vracet.

chybně
správně

Nepředsazené zápěstí na plynu

Identifikace problému

Pokud žák při rozjezdu nepředsadí pravou ruku na rukojeti plynu, po přidání plynu se celá pravá ruka dostává níže, než levá, a tím pádem se žák naklání na pravou stranu. Nejjednodušeji si toho všimnete při pohledu zezadu, kdy v počáteční fázi vidíte pravý loket níže, než levý, při výraznějším otočení plynem potom náklon celého těla doprava.

Následky

O následcích nesprávného náklonu těla jsme mluvili v předchozím bodě. V tomto případě se ještě přidává nesprávné zatínání svalů vedoucí k předčasné únavě a bolesti v pravé části zad kolem lopatky.

Řešení

Naučte žáky před rozjezdem předsadit pravou ruku na plynu. Po nasednutí na motocykl se obě ruce položí na řídítka ve stejném úhlu. Otočením plynu na doraz žák zjistí jeho rozsah. Zhruba o polovinu tohoto rozsahu je třeba pravou ruku posunout na rukojeti plynu směrem proti směru jeho otáčení. V takovém případě se po rozjezdu a přidání plynu obě ruce srovnají do stejného úhlu = oba lokty vidíte ve stejné výšce.

chybně
správně

předsazené zápěstí

Napnuté nebo křečovité paže

Identifikace problému

Sledujte úhel propnutí lokte pohledem na žáka z boku. Paže by měly být uvolněné, v žádném případě ne propnuté v lokti. Chybné je také zatnutí svalů paží. To už je v motorkářském oblečení hůře identifikovatelné, proto je potřeba zaměřit pohled velmi důrazně na předloktí a zápěstí žáka. Velmi často pomůže také dotaz na žáka: „Máte uvolněné nebo zaťaté ruce?“ Prvotním ukazatelem tohoto problému může být neplynulý pohyb motocyklu s výraznými prudkými pohyby do stran. Pozor také na hypremobilitu loktů, při které dochází k prolomení loktů do negativního úhlu. Snadno si jí všimnete při pohledu na žáka zpředu správným postojem na cvičišti, nebo předjetím a pohledem do zpětných zrcátek při jízdě v provozu.

Následky

Ruce musí být na řídítkách volně položeny, paže uvolněné. Pokud dojde k jejich ztuhnutí nebo dokonce propnutí v loktech, řídítka nemohou volně pracovat, a tím pádem není možné ovládat motocykl pohyby těla. Tělo sice motocykl nutí zatáčet, ale nehybná řídítka tomu zabraňují. Žák je pak donucen začít ovládat motocykl otáčením řídítek. Dalším negativním vlivem je nemožnost jemného a přesného ovládání páček spojky a přední brzdy.

Řešení

Tuto chybu je vhodné podchytit už v rané fázi výcviku. Ještě na cvičišti vysvětlete a ukažte žákovi, že motorka se ovládá celým tělem – pohyb vychází ze středu těla a přechází do trupu, ramen a také nohou. Je vhodné toto neustále opakovat a ukazovat, dokud se pro žáka práce těla nestane automatickou. V případě identifikace hypermobility loktů je vhodné žákovi doporučit návštěvu odborné fyzioterapeutické poradny. Může totiž nastat situace, kdy žák negativně propnuté lokty sám nedokáže při jízdě povolit a vystavuje se nebezpečí.

chybně
správně

Křečovitá pravá ruka na plynu

Identifikace problému

Prvním ukazatelem stažených svalů pravé ruky na zápěstí je nepřesné ovládání plynu. Často dochází až k nemožnosti přidat požadované množství plynu. Vyzkoušejte žáka na místě se zařazeným neutrálem žádostí na přidání plynu k dosažení konkrétních otáček motoru a jejich chvilkového udržení. Pokud si chcete být jisti, požádejte před tím žáka o sundání pravé rukavice a sledujte pravou ruku na plynu, zda dojde zatnutí svalů a křečovitému držení rukojeti. Během jízdy v provozu může docházet k nechtěnému zrychlování, kdy motorka najednou začne zrychlovat v místě, kde to není vhodné (průjezd městem, příjezd k zatáčce, atd.) Na otázku: „Proč najednou zrychlujete?“ se pak žák sám udiví a nezná odpověď. Sledujte při pohledu z pravého boku zatnutí ruky na rukojeti. I přes rukavice se dá často přílišná síla v pravé ruce postřehnout.

Následky

Pokud si žák zvykne držet pravou rukojeť silou, dochází často k:

 • samovolnému nechtěnému zrychlování,

 • přidávání plynu během brzdění do křižovatky (hluk otáček motoru při smáčknuté spojcenebo neutrálu),
 • samovolnému zrychlování nebo zpomalování při průjezdu zatáčky,
 • nestálým otáčkám během rozjezdu.

Řešení

Ruku na pravém řídítku je třeba povolit. Opakujte stále žákovi. Ukažte mu pomocí chycení rukojeti plynu palcem a ukazováčkem proti sobě, jak malá síla stačí k přidávání plynu. Vysvětlete také, že rukojeť plynu neovládají prsty, nýbrž levá spodní část dlaně a otáčení zápěstí. Na většině motorkářských rukavic najdete na zmiňované části dlaně zpevnění či protiskluzový materiál, ukažte žákovi.

chybně
správně

Ovládání páček spojky a brzdy všemi prsty

dentifikace problému

Prvotním znakem bývá nejčastěji necitlivé ovládání přední brzdy a spojky. Páčky jsou v takovém případě ovládány v režimu ON/OFF, chybí přesné dávkování. Identifikujte pohledem z předu nebo z boku, kdy jasně vidíte tři nebo čtyři prsty na páčce/páčkách.

Následky

V případě, že žák ovládá páčku spojky všemi čtyřmi prsty, dochází k:

 • neplynulému, škubavému rozjezdu motocyklu,
 • neplynulému, škubavému řazení,
 • neplynulému průjezdu pomalých úkonů, kde je nutné spojku používat.

V případě, že žák ovládá páčku přední brzdy všemi čtyřmi prsty, dochází k:

 • přílišnému brzdění z pomalých rychlostí vedoucímu ke ztrátě stability až pádu,
 • neschopnosti dávkovat brzdnou sílu dle potřeby,
 • opožděnému brzdění (žák má většinou prsty na plynu a ztrácí čas přehmátnutím na páčku brzdy),
 • zablokování předního kola, případně aktivaci ABS při brzdění.

chybně
správně

Řešení

V počáteční fázi výuky je třeba žákovi vysvětlit, že chod správně seřízené spojky a přední brzdy není souběžný s celým chodem jejich páčky. Ukažte žákovi, kde začíná spojka reagovat jak při mačkání páčky, tak při jejím povolování. Rozdíl mezi těmito pozicemi páčky, tj. záběr spojky je u většiny motorek v rozpětí 1 až 2 cm. Velmi častý argument žáků, že nelze ovládat spojku dvěma prsty, protože při úplném zmáčknutí spojky si přimačkávají zbylé dva prsty k rukojeti, vyvraťte znovu ukázkou toho, kde spojka začíná při povolování páčky zabírat a tím pádem není třeba domačkávat páčku až na rukojeť.

Podobně krátký chod záběru jako u spojky je i u přední brzdy. Ukažte žákovi, odkud brzda zabírá a kde je poloha páčky při maximálním brzdění. Vysvětlete, že pokud je vzdálenost mezi těmito body cca. 1 až 2 cm, odpovídá zjednodušeně řečeno 10% brzdné síly přední brzdy 1 až 2 mm stisku přední páčky v jejím záběru. Intenzita brzdné síly pak musí odpovídat aktuální situaci během brzdění, např. při rychlosti 10 km/hod. při dojezdu na křižovatku je nesmyslné používat 50% a více brzdného účinku. Naučte žáky dopředu rozmýšlet, jak velká brzdná síla bude v dané situaci třeba a následně správně dávkovat přední brzdu dvěma prsty. U některých moderních motocyklů dost často postačí i prst jeden, tedy ukazováček. Nezapomeňte žákovi vysvětlit, že pro ovládání páček spojky a přední brzdy využíváme poslední články prstů, kde máme na bříškách nejvíce citu. Přirovnejte k dotyku velmi křehké věci, např. ležící mýdlové bubliny.

chybně
správně
chybně
správně

Nesprávná poloha nohou na stupačkách

Identifikace problému

Během jízdy zkontrolujte pozici nohou na stupačkách. V případě, že v pomalých úkonech dochází k častému užití zadní brzdy, je možné tolerovat stupačku v pozici uprostřed chodidla

levé nohy, stejně tak u pravé nohy v případě průjezdu oblastí s hustým provozem a nutností častého řazení. Jinak umístění chodidla musí vycházet ze špičky (cca. v 1/3 chodidla od prstů).

Následky

Nesprávná poloha chodidla na stupačce, kdy je noha posunuta příliš vzad, a stupačky se dotýká špička, může vést k:

 • sklouznutí nohy v případě přejetí větší nerovnosti a tím ztrátě kontroly nad motocyklem,

 • nedostatečnému přenosu síly z nohou do stupaček a tím snížení schopnosti ovládání motocyklu.

Nesprávná poloha chodidla na stupačce, kdy je noha posunuta příliš vpřed, a stupačky se dotýká střed chodidla, může vést k:

 • nedostatečnému přenosu síly z nohou do stupaček a tím snížení schopnosti ovládání motocyklu.
 • znemožnění využití kotníku k ovládání motocyklu.

Řešení

V počáteční fázi výuky vysvětlete žákovi, jakým způsobem pomáhají nohy k řízení motocyklu (přenos síly do stupaček při naklánění těla). Můžete využít stání na místě s pokrčenými nohami a střídavými náklony do stran – vnímání zatížení chodidla jedné a druhé nohy. Zároveň vysvět- lete, že na bříškách v cca. 1/3 chodidla máme nejvíce citu, a pokud se snažíme na čemkoliv balancovat, stojíme právě na této části chodidla. Následně žáka během celého výcviku kont- rolujte, a pokud jeho nohy nejsou ve správné poloze, upomínejte.

chybně
chybně
správně