Asistenční systémy

Doba čtení: 4 minuty
Součástí moderních motocyklů kategorie adventure je elektronika. Jde hlavně o ABS, kontrolu trakce a jízdní režim, co má vliv na odezvu a reakci na plynovou rukojeť. Podle typu motocyklu je elektronika zastoupena ve větším či menším rozsahu, a proto je důležité vědět, co je potřeba při jízdě v terénu nastavit.

ABS

Protiblokovací brzdový systém je nejrozšířenějším elektronickým asistentem na motocyklech. Systém funguje na principu porovnávání rychlosti předního a zadního kola při brždění. Čidla mnohokrát za sekundu snímají rychlost, a pokud řídící jednotka ABS zaznamená nižší rychlost jednoho z kol, vyhodnocuje, že dochází k jeho blokování a tudíž možnosti ztráty adheze pneumatiky a následně smyku. Aby tomuto ABS předešlo, na velmi krátkou chvíli povolí brzdný tlak, a tím umožní pneumatice dostat se zpět nad mez blokování. Celé se to odehrává bez změny polohy brzdové páčky, takže i při jejím maximálním stisku v tu chvíli nedochází k maximálnímu tlaku v brzdové soustavě. Tím sice může dojít k mírnému prodloužení brzdné dráhy, ale je minimalizována možnost pádu způsobeného přebrzděním jednoho z kol a smyku. Na nejmodernějších motocyklech ABS spolupracuje s šestiosou IMU jednotkou, díky čemuž dostává informace nejen o rychlosti kol, ale také úhlu náklonu motocyklu, zrychlení a dalších parametrech jízdy. Pomocí toho pak dokáže brzdnou sílu přizpůsobit i jízdě v zatáčce a tím zvýšit bezpečnost při nouzovém brzdění v náklonu. U některých motocyklů určených pro jízdu v terénu ABS umožňuje vypnout svou funkci, případně nastavit míru zásahu. V režimu určeném pro jízdu v terénu je ABS u většiny motocyklů kategorie adventure aktivní pouze na předním kole. Citlivost ABS na předním kole má terénní charakteristiku a na zadním kole je ABS deaktivováno úplně. Proto je tento režim pro jízdu v terénu nejvhodnější. Při aktivovaném ABS v terénu, zejména pak při výrazném klesání a na kluzkém povrchu, je brzdná dráha nebezpečně prodloužena tím, že systém ABS nedovolí zadní kolo zablokovat a nechá kolo odvalovat.

Kontrola trakce

Kontrola trakce je elektronický systém, hlídající prokluz zadního kola při prudké akceleraci, zejména pak na kluzkém povrchu. Systém porovnává otáčení předního kola a zadního kola a v případě, že se zadní kolo roztočí rychleji než přední kolo, elektronika přeruší distribuci výkonu a tím zamezí nechtěnému akceleračnímu smyku, tak jinak, hrabání zadního kola. Při zdolávání výjezdů na nezpevněném povrchu je velice důležité kontrolu trakce deaktivovat a docílit požadovaného přenosu výkonu na zadní kolo bez omezení elektronikou. Naopak při aktivované kontrole trakce je přenos výkonu výrazně omezen, a v některém případě natolik, že motocykl dokonce zastaví.Jednoduše řečeno, hrozí, že elektronika výkon motoru cíleně přerušuje a může nastat okamžik, kdy motorka úplně zastaví a zůstane stát ve výjezdu. Před zdoláváním výjezdů na nezpevněném povrchu je nutné zkontrolovat, zda účastník provedl deaktivaci kontroly trakce.

Elektronické jízdní režimy

Přehnaná citlivost elektronických asistentů v některých případech není při offroadovém ježdění žádoucí, a proto je potřeba buď úplně deaktivovat, nebo nastavit na terénní charakteristiku, která je výrobcem motocyklu definována, jako terénní režim. Za předpokladu, že je motocykl vybaven tímto speciálním režimem pro jízdu na nezpevněném povrchu, důrazně ho začátečníkům i mírně pokročilým doporučujeme. Takový režim může být je nazván různě, konkrétně Offroad, Enduro, Explorer nebo Rally. Intenzita elektronických asistentů je utlumena a například kontrola trakce dovolí kontrolovatelný prokluz zadního kola, ovšem ve správnou chvíli zasáhne a nedovolí přehnanému akceleračnímu smyku. V režimu určeném pro jízdu v terénu je ABS u většiny moderních motocyklů aktivní pouze na předním kole, přičemž jeho citlivost má terénním charakteristiku a na zadním kole je ABS deaktivováno úplně. V případě začátečníků důrazně doporučujeme využívat přednastavené terénní režimy, které pro běžné ježdění v terénu funguje velice dobře a zásadním způsobem jezdce nijak neomezuje. Zároveň je nezbytně důležité si v rámci tréninku vyzkoušet, jak se motocykl chová se zapnutou elektronikou a jak funguje bez ní, alespoň ABS a kontrolu trakce. Jedině tak je možnost elektroniku pochopit a využívat ji ke svému prospěchu.

U motocyklů kategorie adventure vybavených elektronickým plynem je možnost nastavit odezvu na plynovou rukojeť vlastním režimem. Reakce na pootočení plynovou rukojetí je hlídána elektronikou, a díky tomu není prudká či dokonce agresivní, ale naopak pružná a jemná. Výkon motocyklu na nezpevněném povrchu se lépe dávkuje, v porovnání s motocyklem, který elektronickým plynem není vybaven a vše závisí na citlivém dávkování rukou. Obecně platí, že výbušná reakce a agresivní nástup výkonu není v terénu žádoucí.