Plátno, projektor, Powerpoint

Doba čtení: 2 minuty

Maximální důležitost má názornost. V našem oboru kurzů pro motocyklisty se ilustrativnost nabízí na každém kroku. Mluvíme o motocyklech, o výbavě motocyklisty, bezpečnostních doplňcích a tak vše můžeme ukázat a zjednodušeně řečeno „nechat kolovat“. Jsou ale oblasti výuky, které je vhodné doprovodit prezentací. Jak ji připravit, aby vám pomohla a účastníky bavila?

Vizuální prezentace, kterou budete připravovat, musí korespondovat s Vámi přednášenou materií. Zdá se to jako samozřejmost, ale mnozí prezentující se dopouští často odklonu mluveného slova od prezentace a publikum tak matou. Ještě častějším nešvarem je předčítání prezentace, která pak publikum nudí. Pár tipů, jak na prezentaci:

Průběh prezentace

 1. Snažte se vaši prezentaci postavit jako příběh, který perfektně ladí s tím, o čem mluvíte. Zaměřte se v tomto případě na titulky jednotlivých listů prezentace. Měly by vám příběh nastínit. Nechte je znít více novinově.

 2. Pokud je vaše přednáška delší, rozhodně zařaďte list „agenda“, neboli obsah vašeho projevu. Pokud ale nebudete mluvit dlouho, pak jej postačí zmínit slovně.

 3. Velký pozor dejte na množství textu. Prezentace je určena sice vašim posluchačům, ale nenechávejte je zbytečně číst. Nebudou vám pak díky tomu naslouchat.

 4. Na každý list prezentace patří jen jedna hlavní myšlenka.

 5. Videa v prezentaci využívejte co nejkratší (max. do 30 vteřin). Určitě nepoužívejte videa jako berličku nebo náhradu vašeho projevu

  Věnujte pozornost také kvalitě zvuku v učebně a pokud možno si jej předem vyzkoušejte.

 6. V závěru prezentace nezapomeňte zdůraznit výzvu k akci.

Podoba prezentace

Nepodceňujte také vizuální podobu. S graficky a kompozičně správnou prezentací podtrhujete vaši profesionalitu. Zkuste dodržet pár základních pravidel:

 1. Vzdušnost. Nebojte se volného místa. Příliš stísněné prezentace přetěžují divákovu soustředěnost a nabourávají jeho pozornost.

 2. Při umístění prvků včetně textu vynechte těsné okraje a úplný střed plochy. Lépe působí prvky umístěné v prostoru.

 3. Zarovnávejte text doleva. Vyvarujte se zarovnání na střed.

 4. Odlište podstatné informace barvou nebo jednoduchou animací. Povedete tak řízeně divákovu pozornost. Pokud to ale není nutné, nepřidávejte další barvy. Pamatujte také, že některé kombinace barev nejsou příjemné, nebo jsou špatně vidět (např. modrá na černé, zelená na červené a další).

 5. Pokuste se pracovat bez odrážek. Pokud se bez nich neobejdete, tak je využívejte s citem. Čtyři na jeden list jsou opravdu tak akorát.

 6. Vybírejte spíše fotografie nejlépe přes celý list, kde je ústřední téma umístěno více od okraje a ne ve středu. Vznikne vám tak místo pro text. Jednolitost barev podkladové fotografie pak pomůže text či další prvky viditelně zobrazit.

 7. Při prezentaci statistik dopravní nehodovosti se pravděpodobně nevyhnete znázornění v grafické formě. U grafů je třeba pamatovat na správné zobrazení ve smyslu manipulace s osami a na korektní vyjádření reality. U samotné grafiky pak mějte na paměti zejména následující pravidla:

  • Vzhled je důležitější než množství dat.

  • Pozor na odstíny jedné barvy u koláčových grafů. Mohou při projekci zaniknout.

  • U sloupcových grafů využijte jednu hlavní barvu a jednu doplňkovou pro zvýraznění důležité řady.

  • Nepoužívejte 3D efekty. Vizuálně zkreslují vnímání dat.

  • Zbavte se mřížek a nepotřebných popisků. Popisky dat zkuste dát přímo do grafu (např. do sloupců).

 8. Infografika nebo graf zobrazuje data poutavějším a pochopitelnějším způsobem než tabulka.