Úvod

Doba čtení: 3 minuty

Učme se přežít

Motocyklisté jsou jednou z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu. To slyšíme ze všech stran a mnohdy už nám to může znít jako jedno velké klišé. Prostým pohledem do pravidelných statistik nehodovosti však zjistíme, že tomu tak skutečně je. Každoročně přijde o život průměrně 80 motocyklistů, další stovky jich zůstávají vážnými následky silničních nehod doživotně poznamenány. Podíl motocyklistů na všech usmrcených účastnících silničního provozu se pohybuje okolo 13 %. Uvážíme-li, že počet najetých kilometrů na motocyklech je výrazně nižší než u ostatních motorizovaných prostředků, celou problematiku to ještě umocní. Často také vidíme názorové střety týkající se bezpečnosti mezi motorkáři a řidiči aut. Stejně tak se vyskytují střety i mezi cyklisty a motorizovanými účastníky nebo například i mezi chodci a cyklisty. Na silnicích spolu na první pohled neumíme zrovna moc dobře kooperovat, a to ať už se nacházíme v kterékoliv z těchto rolí. Přitom právě spolupráce a ohleduplnost jsou základním předpokladem pro to, aby na silnicích přestali umírat lidé. Motorky a motocyklisté mají svá specifika. Většina motocyklistů, alespoň v našich klimatických podmínkách, není při jízdě motivována dopravou, nýbrž hledá na motorce aktivní odpočinek, relaxaci, sport atp. Opojné zrychlení a rychlost jsou to, co na motorce hledáme, a to spolu s dalšími faktory vede k daleko většímu riziku zranění.

Nejčastější chyby v ovládání motocyklu

Ze své praxe jistě dobře znáte řadu chyb, které žáci při jízdě na motocyklu dělají. Identifikace těchto chyb a následné řešení je důležitou součástí výuky v autoškole a motoškole. Pokud totiž učitel v kognitivní fázi výuky chybu přehlédne, žák si ji z kurzu odnese do provozu, kde se pak dostává nejen mimo komfort, ale vystavuje se i nebezpečí. Z chyby se s naježděnými kilometry stává zlozvyk, a i pokud ho v budoucnosti někdo odhalí, je velmi náročné ho odbourat a naučit se motorku ovládat správně. Proto jsme pro vás připravili soupis nejčastějších chyb, jejich možné identifikace, následků a možného řešení. Pevně věříme, že vám při vaší výuce pomůže.

O projektu Učme se přežít

Projekt startoval v roce 2010 jako regionální záležitost Libereckého kraje ve spolupráci s německými a následně polskými partnery. V průběhu let tato činnost přerostla v celorepublikový projekt. K významnému rozšíření aktivit došlo v roce 2016, kdy se k projektu připojila Česká kancelář pojistitelů a prostřednictvím Fondu zábrany škod se začala podílet na jeho financování.

Projekt Učme se přežít se řadu let podílí na zvyšování bezpečnosti motocyklistů v několika oblastech. Mimo kurzy bezpečné jízdy, které probíhají na polygonech Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů, je každoročně pořádán seminář pro učitele autoškol. Ten je spojen se speciálně sestaveným kurzem na polygonu v Sosnové a zaměřuje se na výukové prvky primárního výcviku v autoškole. V roce 2019 byl rozšířen o tvorbu výukové pomůcky zaměřené na odhalování rizik. Původně 5 spotů zařazených do internetové aplikace bylo v roce 2020 obohaceno o dalších 5 videosekvencí. V roce 2020 byla zároveň vytvořena metodika výcviku pro motoškoly, která byla postupně rozšířena o další metodické pomůcky včetně tohoto sešitu. Nedílnou součástí projektu jsou kurzy pro motorkáře. V roce 2023 se jednalo o 29 kurzů na 9 polygonech po celé České republice, kterými prošlo několik tisíc motorkářů. Ve speciálních kurzech to byli ti začínající, kteří se do autoškoly teprve chystají, ale také instruktoři autoškol a zkušební komisaři z celé republiky