Vnímání rizik

Doba čtení: 4 minuty

Jak již sám název kapitoly napovídá, ani dokonalé zvládnutí ovládání motocyklu nám nemusí k bezpečné jízdě postačit. Naši bezpečnost výrazně ovlivňují okolní aspekty, které je zapotřebí vnímat. Videa či animace pro odhalování rizik při jízdě jsou celosvětovým trendem, který se objevuje postupně nejen ve výuce, ale také při teoretické zkoušce. Začínající řidič je daleko lépe připraven na skutečný život na silnici, pokud mu simultánně představíme rizika vyskytující se v provozu. Jezdec musí krom ovládání motocyklu řešit stabilitu a brzdné úkony jsou tak omezené. Z těchto důvodů musí motocyklista mnohem více předvídat. Zatím co u nás je tato výuka prozatím v plenkách, ve vyspělých zemích již tuto formu výuky, tzv. „hazard perception“, používají delší dobu.

Vnímání rizik není samozřejmě důležité pouze pro začínající jezdce, ale i pro ostřílené matadory. Ti sice mohou umět na danou situaci lépe zareagovat, jelikož se s ní již setkali, ale také u nich upadá obezřetnost u všedních záležitostí, které přestávají vnímat jako riziko. Proto je dobré si základní prvky občas připomenout.

Platí: Vnímám riziko = vím o něm = počítám s ním jako s potencionální hrozbou = jsem připraven = mám rychlejší reakce => předcházím nebezpečí.

K tomu slouží nová aplikace „učme se přežít“, která se zaměřuje na vnímání rizik spojených s nebezpečím rizikové jízdy, tak i nebezpečí, která hrozí motocyklistům od ostatních účastníků silničního provozu. V tomto směru jsme předčili ostatní země, kde animace končí pouhou otázkou, kdežto zde je pro demonstraci zvolen reálný provoz, který nás čeká a formou hry účastník rizikové situace vyhledává a označuje je.

Pomůcka je dostupná ve dvou verzích. Jedna z verzí je určená pro žáky v autoškolách a běžné uživatele. Druhá verze je určena pro učitele autoškol a instruktory bezpečné jízdy. Obě verze obsahují stejné scény a obsah. Liší se pouze formou ovládání. Učitelská verze poskytuje navíc ovládací prvky na zastavování, posouvání videosekvencí, přeskakování výukových etap a rychlý přístup k záběrům z dronu.

Pomůcka je určená k výuce a dle toho jsou sestaveny jednotlivé etapy. Aplikace funguje ve 4 etapách:

Intro

V úvodní scéně se žákovi přehraje videosekvence, do které nezasahuje. Žák má za úkol pozorně sledovat situaci a následně si poznamenat, čeho si všiml. Po této sekvenci může následovat debata, čeho si žáci stihli všimnout, proč si myslí, že je to nebezpečné apod. Učitelská verze nám navíc dává možnost videosekvenci posouvat v intervalech 5 vteřin vpřed i vzad.

Test

V této části se žák pokouší označit všechna rizika. Každá sekvence záměrně obsahuje jiný počet rizik, aby byl žák pozorný až do konce sekvence. Vždy po označení nebezpečí se následně scéna opět rozeběhne a hledá se další nebezpečí. Učitelská verze má opět možnost posunu v čase.

Explainer

Jako první na obrazovce vidíme výsledek předešlého testování. V prvním řádku informaci, kolik rizik bylo správně odhaleno a jaký počet jich sekvence obsahovala. Údaj pod ní je, kolikrát jsme celkově klikli v hledacím módu. Z uvedených údajů tak můžeme vidět nejen počet odhalených rizik, ale i úspěšnost při hledání tak, aby někdo pouze neklikal na vše možné. Po kliknutí na tlačítko JAK TO MÁ BÝT SPRÁVNĚ se opět spustí sekvence. Při přiblížení k riziku se sekvence zpomalí a dojde k jejímu označení, aby se žák lépe orientoval a viděl, o jaké nebezpečí se jednalo. K označení nebezpečí se používá žlutý a červený čtverec dle závažnosti rizika. Pro mírnější nebezpečí se používá žlutá barva a pro vysoká nebezpečí červená. Následně dojde k zobrazení vysvětlovací obrazovky. Na obrazovce v levé části nejprve vidíme, zda jsme riziko odhalili, nebo nám uniklo. Pod ním název rizika pro lepší orientaci. Pokud se bude žák sám testovat, tak nám následně může sdělit, o které riziko se jednalo. Následuje informace o závažnosti rizika.

V pravé části pak vidíme VYSVĚTLENÍ, pod kterým následuje stručný popis situace a proč je právě tato situace nebezpečná. Popis je záměrně stručný, aby dlouhý text neodrazoval od přečtení. Metodika obsahuje širší popis nebezpečí, aby mohl učitel pochopit, o jakou problematiku se jedná a měl širší přehled k dané situaci. Pod vysvětlením následuje několik rad, jak se v dané situaci zachovat nebo jak jí předcházet. Následuje citace zákona v paragrafovém znění. Po kliknutí na tlačítko POKRAČOVAT se sekvence opět spustí. Při přiblížení následujícího nebezpečí se postup opakuje. Pro lepší a názorné vysvětlení některých rizik je možné spustit záběr z dronu. Tyto záběry bývají doplněny grafikou pro přesnější vysvětlení, k čemu v nastalé situaci dochází. Zda je riziko natočeno z dronu, poznáme podle zobrazení tlačítka UKÁZAT ZÁBĚR Z DRONU vedle tlačítka POKRAČOVAT. Po kliknutí na tlačítko se otevře nové okno se scénou z dronu, která se přehrává stále dokola, aby bylo možné situaci zhlédnout opakovaně.

Outro

Tato etapa je zřízena pouze pro opuštění videosekvence a přechod k dalším scénám.