Skupiny řidičských oprávnění

Doba čtení: 1 minuta

Skupina AM

Věková hranice: 15 let

Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h:

 1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
 2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
 3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

Skupina A1

Věková hranice: 16 let

 1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
 2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

Skupina A2

Věková hranice: 18 let

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem

Skupina A

Věková hranice: 24 let nebo po 2 letech držení oprávnění skupiny A2

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, tedy bez omezení výkonu nebo objemu
 2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,
 3. čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

Důležité

 • Existuje tzv. rovnocennost oprávnění a s vyšší skupinou tak můžete vždy řídit všechny nižší (podskupiny).
 • U sk. A2 nesmí být výkon snížen z více jak dvojnásobku původní hodnoty. Motocykly upravené z vyššího výkonu tedy není držitel A2 oprávněn řídit a vystavuje se zákazu řízení.
 • A (18) je bývalá skupina do 25 kW, jež mohla mít snížen výkon na libovolném stroji. Skupina A2 ji nahradila z důvodu sjednocení evropských standardů a držitelům A (18) tak byla zvýšena možnost řízení motocyklu do 35 kW, u kterých však platí výše popsaná omezení.
 • Harmonizační kód 79 = národní skupina. Můžete jej najít u sk. A1 ve sloupci 12, Tedy A1 DD.MM.RR 79(<=50cm3). Znázorňuje bývalou skupinu M do 50 cm3, kterou dnes již nelze vyznačit do ŘP, jelikož neodpovídá žádné skupině (AM je do 45 km/h), a tak se píše k nejbližší vyšší skupině s omezením harmonizačním kódem. Opravňuje tak řídit stále motocykl pouze do 50 cm3. To znamená, že neopravňuje k řízení A1!!!

 • Harmonizační kód 150. Označení sk. M před 19.1.2013. Do roku 2023 se tak můžeme setkávat s platnými řidičskými průkazy a dvojím značením.
 • Skupina B opravňuje k řízení:

  • AM po celé EU – držiteli se zapíše sk. AM
  • A1 s automatickou převodovkou pouze na území ČR – držitel, tedy nezískává zápis oprávnění na A1, ale v řidičském průkazu disponuje pouze sk. B a s ní je oprávněn řídit A1 za výše popsaných podmínek.

 • Pouze skupinu AM je možno získat na motocyklu s automatickou nebo manuální převodovkou a řidičské oprávnění není omezeno. U ostatních skupin po absolvování výcviku na motocyklu s automatickou převodovkou dostává řidič omezení řízení motocyklů dané skupiny pouze na motocykly s automatickou převodovkou zapsáním harmonizačního kódu 10.02.