Zastavení

Doba čtení: 1 minuta

Předtím, než zahájíme zastavování, je důležité si místo zastavení řádně prohléhnout, vyvarovat se nerovností, děr v komunikaci, nečistot apod. Pokud zastavujeme na nezpevněné části vozovky, tak je třeba tomu dobrzdění přizpůsobit. Je nutné počítat s případnou možností smeknutí na štěrku atd. Při zastavení nejprve dobrzdíme a až následně pokládáme nohu dolů na zem. Pokud by došlo ke kontaktu nohy s vozovkou ještě před úplným zastavením, noha zůstává stát, zatímco motocykl se ještě posouvá vpřed. Po zastavení je tak noha posunuta vzad a při následném náklonu motocyklu se o ni nemůžeme dostatečně opřít. Musí následovat přešlápnutí, při kterém se motocykl ještě více vychýlí a hrozí pád.