Příprava k jízdě

Doba čtení: 2 minuty

Před samotným trénováním složitějších jízdních úkonů je třeba neopomíjet skutečnost, že neznáme kvality a schopnosti účastníka kurzu. A to ani v případě, že žadatel o kurz vyplnil dotazník o svých schopnostech. Ten nám může posloužit ke zpětné vazbě a hodnocení žadatele s ohledem na to, zda jeho vlastní pocity odpovídají jeho skutečné jízdní zdatnosti. Jsou jezdci, kteří se přeceňují, anebo naopak podceňují. Instruktor by měl být schopen typ žadatele rozpoznat a přizpůsobit mu způsob jednání. Při skupinové výuce nebudou jezdci stejně zdatní a neznáme zkušenosti, které nabyli při výcviku v autoškole. Základní úkony nepřeskakujte ani se zkušeným jezdcem, i u nich je třeba si ověřit správnost osvojených základů ovládání motocyklu. Právě zde je možné snadno odhalit nedostatky a špatné návyky.

Pokud nemáme správné návyky při stání a pomalé jízdě, nemůžeme správně reagovat při zvýšené rychlosti, nemáme na to pak totiž časový prostor.

Umístění motocyklu na stojan

K zaparkování motocyklu využíváme hlavní nebo boční stojan. Ne každý motocykl má oba stojany. Pohodlnější, a tedy běžněji používaný je boční stojan. Při použití bočního stojanu se musíme přesvědčit, že jsme jej řádně vyklopili. Před opuštěním motocyklu je vhodné zatáhnutí za řídítka vzad. Pokud by nebyl motocykl stabilně opřen, zjistili bychom to včas a mohli bychom pádu motocyklu zabránit. Stejně tak i v případě měkkého podloží.

Umístění na hlavní stojan je vhodné zejména k servisním úkonům. Další výhodou je úspora místa při parkování, kdy motocykl stojí vzpřímeně. K jednoduchému zvednutí motocyklu na hlavní stojan využijeme principu páky a vlastní váhy. Je vhodné účastníkovi ukázat jakou lehkostí lze motocykl zvednout.

Posed na motocyklu

Pokud má motocykl hlavní stojan, využijeme jej. V opačném případě použijeme boční stojan. Nejprve požádáme účastníka, aby se usadil na motocykl tak, jak na motocyklu standardně sedí a motocykl ovládá.

Kontrolujeme

  • pozice rukou na rukojetích řídítek

  • způsob ovládání páčky přední brzdy

  • způsob ovládání páčky spojky

  • uvolnění paží při uchopených řídítkách

  • pozici nohy na stupačce a ovládání řadicí páky

  • pozici nohy na stupačce a ovládání zadní brzdy

Vše výše uvedené kontrolujeme dle popisu v kapitole teoretického výkladu. V případě zjištění nedostatků účastníka kurzu rovnou opravujeme a přesouváme mu končetiny do správné polohy. To kontrolujeme i následně po celou dobu kurzu při jednotlivých úkonech tak, aby si účastník správné polohy končetin osvojil a dělal je následně zcela přirozeně. Pokud účastník vykazoval špatné ovládání některého z ovládacích prvků, je zapotřebí se na tento jeho zlozvyk pozorně zaměřit a neustále ho kontrolovat a eventuálně opravovat.