Kontrola provozních kapalin

Doba čtení: 3 minuty
U motocyklu, stejně jako u každého jiného vozidla, jsou provozní kapaliny nutné k zajištění funkčnosti. Chybné množství nebo špatný stav některé z kapalin mohou zapříčinit nefunkčnost daného systému a poruchu. Proto je nutné před jízdou jednotlivé kapaliny zkontrolovat.

Brzdové kapaliny

Motocykl má dvě brzdy, má tedy i dvě nádobky brzdových kapalin. Přední je umístěna na pravém řídítku v blízkosti brzdové páčky. Jedná se buď o částečně průhlednou nádobku, nebo nádobku s průhledným průzorem. Na nádobce či na průzoru, popřípadě vedle průzoru, jsou umístěny rysky označující minimální a maximální hladinu kapaliny. Nádobka zadní brzdové kapaliny je většinou umístěna na rámu v blízkosti zadní brzdy, někdy je ukryta pod sedlem motocyklu. Také na ní najdete rysky. Nezapomeňte žákům obě nádobky ukázat. Kromě množství brzdové kapaliny kontrolujeme její stav. Jedná o průsvitnou kapalinu, jakmile začne tmavnout, značí to její opotřebení, zhoršenou funkčnost a je nutné ji vyměnit.

Chladicí kapalina

Pokud se jedná o motocykl s kapalinou chlazeným motorem, je třeba zkontrolovat množství a stav chladicí kapaliny. Umístění nádobky bývá různé, nejčastěji ji najdete v přední části pod chladičem nebo pod sedlem (viz manuál k danému motocyklu). Vždy hledejte větší nádobku z průhledného plastu. Je nutné nádobku žákovi ukázat. Zkontrolujte množství kapaliny pomocí rysek označujících minimální a maximální možné množství. Kromě nádržky je třeba ukázat žákovi zátku na chladiči, kudy se chladicí kapalina doplňuje. Typ chladicí kapaliny vhodný pro daný motocykl vždy najdete v manuálu motocyklu.

Je-li váš motocykl vybaven vzduchem chlazeným motorem, tj. pokud chybí velký chladič kapaliny, je třeba zkontrolovat čistotu chladicích žeber motoru, jsou-li zanesena špínou, motor špatně chladí. Chladicí žebra ukažte žákovi.

Motorový olej

Olej je třeba zkontrolovat před zahřátím motoru a na motocyklu narovnaném, stojícím na rovném povrchu (hlavní stojan, externí stojan, pomocník, podržení vlastním tělem). Dva nejčastější způsoby kontroly hladiny a stavu motorového oleje jsou víčko s měrkou a průhled ve spodní části motoru. Je vhodné žákovi ukázat nejen způsob kontroly na vašem motocyklu, ale také druhý způsob kontroly, protože žák si může v budoucnu pořídit motocykl právně s ním.

Víčko s měrkou při kontrole odšroubujte, měrku utřete do sucha hadrem nebo ubrouskem, znovu ji vložte do otvoru. Po druhém vyjmutí zdůrazněte, že musíme kontrolovat nejen množství, ale i stav oleje. Správně je olej hustá kapalina bez viditelných částic.

Pokud je váš motocykl vybaven průhledem (lidově okýnkem), stačí motocykl narovnat do polohy kolmé s podkladem a okem zkontrolovat množství (na průhledu nebo vedle něj najdete rysky min. a max.) a stav oleje. Nezapomeňte žákovi ukázat víčko pro dolévání oleje.

Označení oleje vhodného pro konkrétní motocykl najdete vždy v manuálu motocyklu.

Upozorněte žáka na možnost oddělené olejové náplně převodovky některých dvoutaktních i čtyřtaktních motocyklů (kontrola pomocí měrky ve víčku). Stejně tak zmiňte nutnost výměny olejové náplně kardanu u motocyklů jím vybaveným.

Benzín

Kontrola této provozní kapaliny je velmi často opomíjena, a to nejen při zkoušce. Pravda, většina moderních motocyklů disponuje buď palivoměrem na palubní desce, nebo kontrolkou nízkého stavu paliva (tzv. rezerva). Kdo však může zaručit, že jsou čidla funkční? Proto žáky naučte provádět fyzickou kontrolu stavu paliva. Stačí otevřít nádrž, lehce s motorkou zahýbat ze strany na stranu a opticky a sluchem posoudit aktuální stav paliva v nádrži.