Zatáčení, otočení a změna směru

Doba čtení: 8 minut

Zatáčení na nezpevněném povrchu probíhá v sedě i ve stoje a pozice jezdce za řídítky motocyklu je vždy závislá na několika faktorech, jako jsou například povrch, poloměr zatáčky a rychlost. Velký důraz se klade na pozici těla a přenášení váhy řidiče, dávkování zadní brzdy, spojky a plynu nebo správný pohled. Nesmíme opomenout na precizní práci se zadní brzdou a spojkou. Citlivá práce chodidla na pedálu zadní brzdy a dávkování jemného brzdného účinku je nezbytně důležité při zatáčení v nízkých rychlostech, protože účinně a bezpečně stabilizuje motocykl. Rázy chodidla na pedálu zadní brzdy při brzdění a prudké ovládání brzdy může zadní kolo zablokovat, tím může dojít k zhasnutí motoru, následné ztrátě rovnováhy a pádu.

Zatáčení v sedě i ve stoje offroadovým způsobem probíhá na principu odtlačení motocyklu. Při jízdě v sedě sedí jezdec v přední části sedla, dá se říct co nejblíž k nádrži, a tím se docílí pozice řidiče co nejblíž ke krku řízení. Řidič odtlačením dostává motocykl pod sebe, přičemž jeho tělo se stává protizávažím. Lokty jsou v offroadové pozici, tedy v širokém úchopu, kdy lokty směřují směrem nahoru. Díky tomu je zaručena požadovaná páka a o precizní ovládání motocyklu v zatáčkách. Pohled jezdce směřuje ve směru jízdy do zatáčky a v žádném případě nesměřuje bezprostředně před motorku.

Při jízdě ve stoje, tedy ve stupačkách, jezdec vychází ze základní pozice a podobně, jako při zatáčení v sedě, motocykl dostává odkloněním pod sebe, přičemž váha těla je protizávaží. V případě, že jezdec zatáčí doleva, odkloní motocykl na levou stranu pod sebe, levá ruka je téměř propnuta, pravé koleno lehce tlačí do pravého boku nádrže a zadek je situován na pravou stranu. Při zatáčení se v žádném případě neklopí hlava, neotevírají nohy do „óčka“ a lokty nejsou u těla. Pohled jezdce směřuje po směru jízdy do zatáčky a v žádném případě nesměřuje bezprostředně před motorku. Tímto způsobem se projíždí jak ovál,osmička, tak slalom.

Cvičení otáčení v oválu

Popis cvičení

Potřebné: 12 kuželů (10 žlutých, 2 červené)

Porvh: Nejprve probíhá cvičení na pevném povrchu (asfalt, beton) Po bezpečném zvládnutí trénujeme na nestabilnim povrchu (hlína nebo suchý travnatý povrch)

Časová dotace: 4 - 5 oválů je potřebné provádět na obě strany jak v sedě tak ve stoje.(každá časová dotace je závislá na velikosti skupiny, délce kurzu, náročnosti a počtu zvolených úkonů).

Instrukce

Projíždění dráhy ve tvaru oválu. Toto cvičení nejprve na pevném povrchu provádí účastník v sedě vždy minimálně 4 x doleva a 4x doprava. Po zvládnutí cviku, následují tréninkové jízdy ve stoje, opět 4 x doleva a 4x doprava. V druhé fázi následuje projíždění dráhy ve tvaru oválu na nezpevněné ploše. Počet cvičení je shodný s jízdou na pevné ploše. Cvičení začíná jezdec otáčením kolem vnitřních kuželů, směrem do leva. Výseč dráhy by se měla vejít do ohraničení vnějšími kužely. Klademe také důraz na vedení pohledu. Před nájezdem do oblouku jezdec zpomalí, vymačkává spojku a za použití nožní brzdy motocykl stabilizuje. Zpomalit by měl i z důvodu pneumatik, které nemusí mít dostatečnou adhézi, hlavně na nezpevněném povrchu. Pro bezpečnější průjezd jezdec vysune levou nohu jako tykadlo k ose předního kola.

Tím se zabezpečí stabilita při případném smyku. Následuje pouštění spojky do záběru s lehkým přidáním plynu. Pohled směřuje na konec oválu. Následuje stejný proces do opačného pravého oblouku. Pozor na nechtěné zmáčknutí přední brzdy v rámci celého cviku a zamezení případného zamknutí řízení a následného pádu. Je nutné klást důraz na cit na zadní brzdu, který není v noze takový, jako u prstů při používání přední brzdy.

Potom co jezdci bezpečně a správně projedou alespoń 3 ovály za sebou, přidáme částečné vysednutí. U úkonu v pomalé rychlosti vysedáme do opačné strany, nežli vede oblouk tak, abychom motocykl v náklonu vyvažovali. Vysednutí je pouze částečné a není třeba jej nikterak extrémně přehánět. Jde o to, že při prvním vysedání je to pro jezdce nestandartní poloha a i malý posun mu může přijít extrémní. aby se účastník naučil na motocyklu pohybovat.

Po tréninku v sedě dojde na trénink ve stoje, přičemž dodržíme postup, jako při jízdě v sedě.

Zdůvodnění cvičení

Toto cvičení je základem pro jakýkoliv průjezd zatáčkou v terénu. Účastník si osvojí citlivou práci se spojkou a odstraní strach z otáčení v malé rychlosti na nezpevněném povrchu.

Kontrolujeme

 • uvolněné ruce a správně nastavené lokty
 • citlivou práci se spojkou a dávkování plynu
 • posed který je v přední části sedla
 • směřování včasného pohledu při otáčení směrem na konec oválu

Využití v praxi

 • průjezd technickou zatáčkou v terénu
 • otáčení na polní cestě

Pomalý slalom

Popis cvičení

Potřebné: 5 a více kuželů

Plocha ke cvičení pevná (asfalt, beton nebo suchý travnatý povrch)

Časová dotace: 8x - v případě dostatku času aplikujte, dokud nedojde k projetí všech kuželů bez jejich shození (každá časová dotace je závislá na velikosti skupiny, délce kurzu, náročnosti a počtu zvolených úkonů).

Instrukce

Účastník projíždí slalom pomalou rychlostí, nejdříve několikrát v sedě a po získání jistoty při tomto cviku následují jízdy ve stoje. Před příjezdem k prvnímu kuželu jezdec vymačkává spojku a najíždí do slalomu na volnoběh. Náklon motocyklu vychází z boků a vrchní částí těla motocykl vyvažujeme. V případě vyšší rychlosti zpomalíme motocykl za použití zmáčknutí spojky a sešlápnutí nožní brzdy. Před případnou ztrátou rychlosti opět přidáváme plyn a pouštíme spojku do záběru. Rozjíždíme se jen do rychlosti nutné ke stabilitě motocyklu a motor spojkou opět odpojíme ze záběru.

POZOR na silniční naklánění těla s motocyklem, které v nízké rychlosti může způsobit pád!

Lokty jsou v offroadové pozici, tedy v širokém úchopu, kdy lokty směřují směrem nahoru. Díky tomu je zaručena požadovaná páka a o precizní ovládání motocyklu v zatáčkách. Pohled jezdce směřuje ve směru jízdy do zatáčky a v žádném případě nesměřuje bezprostředně před motorku.

Kontrolujeme

 • pohled vedený před motocykl
 • odklonění motocyklu na stranu zatáčení jak v sedě tak i ve stoje
 • správný a uvolněný posed
 • při postoji správně proplé nohy
 • citlivé ovládání spojky a nožní brzdy

Zdůvodnění cvičení

Smyslem cvičení je trénink změny směru při pomalé jízdě v terénu a vyvažování motocyklu pohybem těla.

Využití v praxi

 • vyhnutí se v terénu různým překážkám
 • jízda po polních cestách kde je potřeba často měnit směr

Osmička

Popis cvičení

Potřebné: 8 kuželů (4 žluté, 2 červené, 2 modré)

Plocha ke cvičení pevná (asfalt, beton nebo suchý travnatý povrch)

Časová dotace: 4 -5 osmiček je vhodné provádět ve více opakováních s přestávkou mezi sériemi za účelem zabránění případné závrati a únavy (každá časová dotace je závislá na velikosti skupiny, délce kurzu, náročnosti a počtu zvolených úkonů).

Instrukce

Projíždění dráhy ve tvaru osmičky. Toto cvičení nejprve provádí účastník v sedě a potom teprve následují tréninkové jízdy ve stoje. Pro bezpečnější průjezd osmičky v sedě jezdec vysune nohu jako tykadlo k ose předního kola jako u cvičení oválu. (otočení doleva - levou nohu a zatočení doprava - pravou nohu).

Toto cvičení nejprve na pevném povrchu provádí účastník v sedě vždy minimálně 4 x doleva a 4x doprava. Po zvládnutí cviku, následují tréninkové jízdy ve stoje, opět 4 x doleva a 4x doprava.

V druhé fázi následuje projíždění dráhy ve tvaru osmičky na nezpevněné ploše. Počet cvičení je shodný s jízdou na pevné ploše.

V první fázi cvičení se jezdec otáčí kolem vnitřních kuželů, kolem jednoho středového kuželu v levém oblouku a kolem druhého středového kuželu v pravém oblouku. Výseč dráhy by se měla vejít do ohraničení vnějšími kužely. Před nájezdem do oblouku jezdec zpomalí, vymačkává spojku a za použití nožní brzdy motocykl stabilizuje. Zde klademe důraz na vedení pohledu. Pohled směřuje zpět za středový kužel. Následuje přidání plynu a poté teprve pouštění spojky do záběru. Pohled směřuje na konec diagonály. Spojka se drží v záběru a z oblouku se vyjíždí pod záběrem motoru. Následuje stejný proces do opačného oblouku. Pozor na nechtěné zmáčknutí přední brzdy v rámci celého cviku a zamezení případného zamknutí řízení a následného pádu. Je nutné klást důraz na cit na zadní brzdu, který není v noze takový, jako u prstů při používání přední brzdy.

Postupně jezdci trénuji částečné vysednutí. To probíhá vždy na diagonále, kdy má je jezdec dostatek času. Motocykl se přitom nesmí takzvaně rozházet a musí zůstat stabilní. U úkonu v pomalé rychlosti vysedáme do opačné strany, nežli vede oblouk tak, abychom motocykl v náklonu vyvažovali. Vysednutí je pouze částečné a není třeba jej nikterak extrémně přehánět. Jde o to, aby se účastník naučil na motocyklu pohybovat

Velmi důležité je správné směřování pohledu. Standardně se učí koukat za kužel, jezdec má však poté tendence koukat na zem. Učte účastníka otáčet hlavu, směřovat pohled za kužel a do úrovně výšky jeho očí. Pro nácvik pomůže postavit se na konec diagonály a vyzvat účastníka, aby směřoval pohled na vás.

 • V druhé části oblouku předchází přidávání plynu pouštění spojky. Spojka následně klouže a motocykl je v záběru a tím je stabilní. Pokud dojde nejprve k pouštění spojky, jezdec má strach přidávat plyn a ztrácí stabilitu. Pokud by plyn přidal po uvolnění spojky, následovalo by vlivem záběru motoru poskočení motocyklu a následně by se jezdec nevešel do vyznačeného koridoru. Pokud má jezdec problém s koordinací rukou, nechť si přidá více plynu již na začátku oblouku i přesto, že je vymáčknutá spojka. Zvuk motoru naprázdno nebude tolik lahodit uchu, ale k poškozování motocyklu nedochází. S vyššími otáčkami je motocykl stabilnější.
 • Pokud směřuje pohled na obrysové kužely, odstraňte je. Účastník se nebude moci fixovat na bod.
 • Jestliže se nemůže účastník vejít do požadovaného koridoru, zvětšete ho. Zestabilněte jeho průjezd a následně pracujte na zmenšování oblouků.

Kontrolujeme

 • správný pohled vedený před motocykl
 • odklonění motocyklu na stranu zatáčení jak v sedě tak i ve stoje
 • správný a uvolněný posed
 • při postoji správně proplé nohy
 • citlivé ovládání spojky a nožní brzdy

Zdůvodnění cvičení

Toto cvičení je vhodné na cvičení rovnováhy, pohledu práci se spojkou a ovládání zadní brzdy. Účelem výše popisovaného cvičení je však zejména to, že učíme účastníka správnému používání spojky při pomalém manévrování s těžším adventure motocyklem, které využije při každé enduro vyjížďce.