Sjezd

Doba čtení: 3 minuty

Sjezd kopců nejrůznějších výšek a stoupání na motocyklu kategorie adventure má své zákonitosti a je důležité, aby jezdec správně přenášel váhu těla, citlivě ovládal brzdy a pracoval se spojkou a plynem. Důrazně doporučujeme sjezd vždy provádět s deaktivovaným ABS, ve stoje, ovšem to neznamená, že v sedě není sjezd možný bezpečně zdolat. Při sjezdu hraje největší roli obutí motocyklu, povrch, terén, sklon a délka kopce, který jezdec zdolává. Dá se říct, že čím kratší a prudší je klesání, tím víc jezdec přenáší váhu nad zadní kolo, podobně jako při brzdění.

obr. kratší prudší sjezd

Pokud probíhá sjezd na delším úseku a kopec není tak prudký, není potřeba přenášet váhu tak intenzivně nad zadní kolo a stojí se v neutrální pozici tak, aby bylo možné vidět před motocykl a ovládat zadní brzdu.

obr.delší sjezd

V případě, že je potřeba při sjezdu měnit směr jízdy a například objíždět překážku, doporučujeme přenést váhu těla ze zadní části více nad přední kolo. Při zatáčení je díky tomu docílena lepší přilnavost a motocykl lépe zatáčí.

Pozor, zrak se nesmí fixovat přímo před přední kolo.

Před zahájením sjezdu je vždy důležité stát kolmo dolů a v žádném případě před zahájením sjezdu nenajíždět na hranu šikmo. Během sjezdu je důležité pracovat se zadní brzdou, a to si žádá správné nastavení pedálu, které je popsáno v bodě nastavení motocyklu.. Zadní kolo se musí odvalovat a je nežádoucí, aby se zablokovalo do smyku a motocykl se vychýlil z přímého směru, což by mohlo zapříčinit pád. Podle povrchu a prudkosti klesání je potřeba deaktivovat elektronický asistent ABS. Jedná se o systém, který při brzdění zamezuje zablokovat přední či zadní kolo a tím pádem dostat motocykl do nežádoucího smyku. Při každém sjezdu je nutné mít zařazený rychlostní stupeň, který odpovídá délce a sklonu kopce a využívat brzdný efekt motoru. Jedině tak docílíme požadovanou stabilitu a kontrolu nad motocyklem. Trénink sjezdu probíhá pozvolna a pro zpětnou vazbu si jezdec si zkouší jízdu z kopce s ABS a bez ABS.

Cvičení sjezdu

Potřebné: menší a kratší klesání v délce 3-4 m, dlouhé klesání v délce 5-10m

Povrch: hlína ,tráva, šotolina

Časová dotace: 4x - vhodné opakovat do jistoty, kdy motocykl při rozjezdu necouvne a nedojde k zhasnutí motoru (každá časová dotace je závislá na velikosti skupiny, délce kurzu, náročnosti a počtu zvolených úkonů).

Instrukce

Důležité: U začátečníků nejdříve jízda v sedě, pomocí nožní brzdy a spojky! Potom ve stoje.

U motocyklů vybavených elektronickými asistenty musíme nejprve před cvičením sjezdu zkontrolovat vypnutí ABS a nastavení terénního módu.

Účastník přijede v rovném směru na zařazený 1.rychlostní stupeň pomalu k horní hraně klesání. Pomocí zmáčknutí spojky a obou brzd zpomalí motocykl, potom opět pouští spojku a pomocí citlivého dávkování přední a zadní brzdy následuje sjezd. Jezdec využívá také brzdný efekt motoru. Zadní kolo se musí odvalovat a je nežádoucí, aby se zablokovalo do smyku a motocykl se vychýlil z přímého směru. Během sjezdu jezdec přenáší váhu nad zadní kolo, podobně jako při brzdění. Na závěr cvičení zkouší účastník jízdu z kopce s ABS. Na základě této zkušenosti bude mít představu o chování motocyklu s elektronickým systémem.

Nutné

Jestliže máme k dispozici pro výcvik dlouhé klesání např. 20-30m , cvičení je stejné jedinou výjimkou je pozice těla, kdy jezdec nemusí přenášet váhu tak intenzivně nad zadní kolo a stojí v neutrální pozici tak, aby bylo možné vidět před motocykl a ovládat zadní brzdu, případně měnit v klesání směr jízdy.

Kontrolujeme

  • pohled vedený před motocykl
  • správný a uvolněný posed a postoj
  • těžiště těla v zadní části motocyklu pro prudký a krátký sjezd
  • správné dávkování obou brzd

Zdůvodnění cvičení

Smyslem cvičení je trénink sjezdu terénního charakteru a vyzkoušení citlivosti obou brzd při sjezdu. Test vypnutí a zapnutí ABS je pro pochopení tohoto systému velmi zásadní.

Využití v praxi

  • kratší a dlouhé klesání na šotolinových cestách