Interakce, prostor, hlas a gestikulace

Doba čtení: 3 minuty

Pohyb a gestikulace mají svá pravidla. Rozhodně je nepodceňujte. Neverbální komunikace má stejné opodstatnění jako kvalita a forma obsahu. To, jak u projevu vypadáte, zásadně ovlivní, jak účastníci předávané informace přijmou.

Pamatujte na pár základních pravidel:

Nástup který udělá dojem

Proveďte nástup, který udělá dojem. Před zájemce o kurz předstupte sebevědomě a doprostřed prostoru. Neschovávejte se. Postoj je vzpřímený, ruce volně uložené v oblasti pupíku. Usmějte se a mluvit začněte teprve, když vám všichni věnují pozornost.

Pokud je publikum bouřlivé, pak je nejlepším receptem, jak si získat pozornost, pohled směrem k mluvícím účastníkům, případně krok směrem vpřed. Účinností tohoto jednoduchého gesta budete překvapeni.

Oční kontakt

Oční kontakt a gestikulace pomáhají navodit přátelskou atmosféru a mohou vám pomoci se zdůrazněním některých pasáží. Mluvte vždy směrem k posluchačům a oční kontakt navazujte v malých skupinách se všemi (do 15 účastníků). Pokud mluvíte k více lidem v učebně, pak si je rozdělte do pomyslných skupin.

Dejte si pozor na souvislé přesouvání pohledu ze strany na stranu. Takový kontakt vzbuzuje nedůvěru a je účastníkům nepříjemný.

Gestikulace se nebojte. Pozor dejte pouze na prostor a způsob, kterým gesta provádíte. Vyvarujte se rychlých a širokých gest. Pamatujte, že otevřené dlaně směrem nahoru budou znamenat výzvu, dlaně směrem dolů pak mají zklidňující efekt. Vyvarujte se také gest, která vyvolávají pocit nervozity přednášejícího nebo neslušnosti

 • Ukazování prstem

 • Složené ruce

 • Ruce v bok

 • Ruce za zády

 • Široká gesta

 • Gest a dotýkání se obličeje

 • Předměty (desky, tužky)

 • Ruce v kapse

Pohyb

Pohybujte se přiměřeně. Nástup a úvod určitě směřujte do středu prostoru a do přiměřené vzdálenosti od publika. Váš následný pohyb je vhodný a pomáhá udržet posluchače ostražité. Určitě se však vyvarujte couvání před účastníky, otáčení zády, pobíhání, zacházení až příliš do kraje prostoru apod. Vhodné je udržet si 2/3 vnitřního prostoru (místa) určeného pro řečníka. Nebudete vypadat útočně a eliminujete pocit, že se účastníků bojíte.

Hlas

Váš hlas podrobte testu a prezentaci či přednášku si vyzkoušejte. Nejlépe v totožném či podobném prostoru. Pokud budete používat mikrofon, tak i s ním. Při samotné prezentaci mluvte o něco hlasitěji a pečlivěji artikulujte. Zvýšení hlasu vám pomůže „podtrhnout“ důležité části prezentace. Ztišením hlasu se vám pak může zdařit znovuzískání ztracené pozornosti.

Nebojte se ticha a pauzy v mluvení, když se potřebujete na chvilku rozmyslet. Ticho působí na diváky výrazně lépe než nadbytečné informace.

Zapojení účastníků

Zapojte účastníky do vašeho výkladu. Buďte ale také připravení zapojení účastníků moderovat a případně je ukončit. Může totiž ohrozit váš časový plán. Zapojení je vhodné zejména k udržení pozornosti a využití v místech, kde chcete jasně a výstižně demonstrovat důležitost informace. Zkuste do svého výkladu zařadit následující prvky:

 • Řečnická otázka do obecenstva aktivizuje účastníky, kteří budou nad odpovědí přemýšlet.

 • Uzavřené otázky (typ odpovědi ano, ne) s případným hlasováním (zvednutím ruky nebo jen souhlasným gestem).

 • Otevřené otázky pokládejte tam, kde očekáváte širší odpověď. Pokládejte je pouze v případě, že jste si jisti, že odpověď dostanete, nebo máte připravený záložní plán, pokud přece jen nastane ticho.

 • Vyvolání účastníka a v jistějším případě zapojení dobrovolníka využijte v případě demonstrace např. bezpečnostních prvků, přilby, airbag vesty nebo ke spolupráci při vysvětlení techniky na konkrétním motocyklu.

 • Vzájemné seznámení účastníků a svěření určitého úkolu souvisí se skupinovou formou výuky, která se přímo nabízí např. pro nácvik kooperace při zabezpečení místa nehody, první pomoci nebo pro hry související s pozorností a dopravní psychologií.

Nároční účastníci

Připravte se však i na nečekané reakce a náročného účastníka. Nedopusťte ostřejší argumentaci nebo vznik konfliktní situace. Nikdy to neskončí ve váš prospěch a takové selhání je vnímáno jako vrchol neprofesionality. Pokuste se nad situaci povznést a odpovídejte zpětnými dotazy. Diskusi vedete vy.