Kontrola brzdové soustavy motocyklu

Doba čtení: 2 minuty

Brzdové kapaliny

Kontrolu brzdové kapaliny jsme zmínili už při kontrole provozních kapalin motocyklu. Zkontrolujte, zda je hladina kapaliny mezi minimem a maximem, a to jak u nádobky přední brzdy, tak nádobky zadní brzdy. Ukažte obě nádobky žákovi. Vysvětlete, že pokud je hladina brzdové kapaliny nízká, může to znamenat její únik nebo opotřebení brzdových destiček. V takovém případě je třeba doplnit kapalinu stejného typu a kvality, který je uveden v návodu k vozidlu. Kromě množství brzdové kapaliny kontrolujeme také její kvalitu. Popište, že v nádobce musí být viditelně čirá kapalina, jakmile začne tmavnout, je čas na její výměnu v odborném servise.

Stejně tak je dobré žákům vysvětlit, že je třeba brzdovou kapalinu pravidelně měnit, a to i v případě, že motocykl jezdí minimálně nebo vůbec. Výměna brzdové kapaliny by měla být prováděna dle většiny výrobců jednou za dva roky. Důvodem je, že brzdová kapalina má tendenci pohlcovat vlhkost ze vzduchu, což snižuje její teplotu varu a zhoršuje brzdný účinek. Zmiňte také několik typů brzdových kapalin a jejich označení (nejběžnější DOT 3, 4 nebo 5).

Stav kotoučů

Před každou jízdou je třeba zkontrolovat také stav brzdových kotoučů přední i zadní brzdy. Pokud je přední brzda dvojitá, pak pravého i levého. Ukažte žákům způsob kontroly. V první části se zaměřte na mechanické poškození kotoučů – na těch bychom neměli najít praskliny, trhliny ani hlubší škrábance. Brzdový kotouč by měl být prakticky hladký a hrana pokud je, tak minimální. Upozorněte na možné zbarvení kotouče do modra či do červena způsobené jeho přehříváním. Taktéž se žákem zkontrolujte možné zvlnění kotouče pohledem z vrchu podél jeho plochy. Často opomíjenou je kontrola tloušťky kotouče. Minimální hodnota (obvykle v rozmezí 4 až 5 mm) je vyražena na kotouči za nápisem MIN TH, ukažte ji žákovi. Následně předveďte měření tloušťky pomocí posuvného měřítka.

Opotřebení destiček

Optická kontrola stavu brzdových destiček by měla probíhat pravidelně, ne pouze pokud se projeví nefunkčnost brzdového systému (slabý záběr brzd, pískavé nebo skřípavé zvuky při brzdění, vadnutí brzdového účinku, atd.). Tloušťka brzdových destiček se dá zkontrolovat správným pohledem z vrchní nebo zadní strany brzdiče, optimální je ale celý brzdič sundat a prohlédnout si plochu destiček. Ukažte žákovi obě varianty. Na destičkách ukažte kontrolní drážky a vysvětlete jejich funkci – drážka se opotřebením destiček ztrácí, výměnu je provézt nejdéle před jejím úplným zmizením. Zároveň společně se žákem proveďte optickou kontrolu ploch destiček, které nesmí být zamaštěné, drolící se nebo jinak poškozené.

Kontrola funkčnosti brzd

Po optické kontrole jednotlivých částí brzdového systému přejděte ke kontrole funkčnosti. Nejprve vyzkoušejte, zda je v obou brzdách dostatečný tlak, tj. páčka nebo pedál mají standardní odpor. Vysvětlete žákům, že pokud by páčku brzdy promáčkli až na řídítko, znamená to ztrátu tlaku v systému (totéž u zadní brzdy). Následně nechejte žáka zkontrolovat funkčnost brzd během pomalé jízdy bez nastartovaného motoru.