Obsah a forma projevu

Doba čtení: 3 minuty

Uspořádejte obsah a formu vašeho projevu. S nejvyšší pravděpodobností se budete zabývat spoustou témat. Teoretickou přípravou techniky jízdy a techniky motocyklu, dopravní psychologií, příčinami dopravních nehod, fyzickou a psychickou přípravou řidiče. Chybět samozřejmě nebude také prezentace vašeho projektu a organizačních pokynů pro daný kurz.

Při praktických jízdách pak budete přednášet přímo na dráze, popisovat jednotlivé úkony, vyhodnocovat je a komunikovat s účastníky.

Mimo faktickou správnost, se kterou vám pomáhají další části publikace, nepodceňujte také formu svého projevu, která má na účinnost předávaných informací zcela zásadní vliv.

I přesto, že kurz je určený POUZE motocyklistům, bývá v mnoha ohledech specifický, a dodržení základních pravidel pro prezentaci je tak naprostá nutnost. Jiné podmínky pro přednes sice přináší klid učebny a jiný přednes budete volit při tréninku na dráze, přesto se snažte při přípravě a samotné prezentaci dodržet několik základních bodů.

Každá přednáška, resp. prezentace, se skládá ze tří základních obsahových částí:

Úvod

veďte jej sebevědomě a věcně. Věřte, že pokud v prvních 20 – 30 vteřinách nedokážete posluchače zaujmout, budete upoutání jejich pozornosti později problematicky dohánět.

V úvodu své prezentace pozdravte, přivítejte a poděkujte. Pokud se ještě neznáte, představte se a rozhodně uveďte, jaké máte vzdělání nebo zkušenosti s přednášeným tématem. Nastiňte také, o čem budete mluvit.

Účastníci musí v úvodu nabýt dojmu, že pokud nebudou pozorně poslouchat, přijdou o hodnotné informace od kompetentní osoby.

Pokud je to nutné, zmiňte organizační rámec, např. jakým způsobem a kdy mohou účastníci klást své dotazy nebo se informovat, kde následně najdou další informace či prezentace, požádejte přítomné o ztišení / vypnutí telefonu.

Zkuste si úvod natrénovat. Pokuste se vynechat různé slovní „berličky“ a nevhodné vtipy. Vyvarujte se slovíčka „takže“ při přivítání. Mluvte krátce a zřetelně. Nikdy nezmiňujte svoji nervozitu, časovou náročnost přípravy, nebo to, že jste něco nestihli. Za žádných okolností pak nesnižujte své kompetence.

Předání klíčových informací

Pokud jste zvládli dobrý úvod, je čas na tzv. klíčové informace, tedy na to, co chcete účastníkům předat. Tato část bude určitě nejdelší a také nejodbornější, proto je dobré uvědomit si několik pravidel.

  • Dodržte to, co jste v úvodu slíbili. Držte se stanovené struktury a obsahu avizovaného v úvodu.

  • Nezabíhejte do neadekvátních detailů. Příliš mnoho informací posluchače unaví a z vašeho projevu si mohou nakonec odnést něco úplně jiného, než jim ve skutečnosti chcete předat.

  • Použijte osvědčené metody rozložení informací. Pro lepší pochopení stěžejní informace použijte srozumitelné uspořádání např. podle času od minulosti k budoucnosti, od obecného k detailnímu nebo od identifikace problému k jeho řešení. Vhodné je také definovat rizika a následně příležitosti, nebo postavit vedle sebe výhody a nevýhody.

    Dobrá struktura vytvoří kontrasty, které nejen že lépe zaujmou, ale vaši posluchači pak předávané informace snáze pochopí a zapamatují si je.

  • Přidejte příběh a připomínejte důležitost tématu. Téma bezpečnosti motocyklů k propojení s příběhy doslova vybízí. Příběh z tréninku, cest, jiných kurzů, krizových situací atp. podtrhnou vaše odborné postavení před posluchači, vyzdvihnou důležitost problému a rozhodně také zvýší zapamatovatelnost vaší prezentace.

  • Vyhodnoťte si sami pro sebe úroveň účastníků a v návaznosti na to nastavte úroveň výkladu a tempo. Pomoci by mělo samotné rozřazení do výkonnostních skupin. Připravte se ale na variantu, že vaše motocyklistické publikum nebude znalostně vyrovnané. V takovém případě nastavte výklad podle těch nejméně zkušených účastníků.

  • Nepoužívejte zbytečně odborné výrazy nebo cizí slova. Mírněte se také v používání slangových výrazů a anglicismů. Nikdo vám nebude rozumět. Pamatujte, že odborník umí vždy vysvětlit věc s nadhledem a jednoduše a přesně tak vás budou vaši posluchači vnímat.

Zakončení

Zbavte se „Děkuji za pozornost“ a vytvořte ze závěru výzvu k akci. V případě našeho tématu je vhodné účastníky motivovat k další výuce, odkázat je na výukové materiály, nasměrovat je k návštěvě Vašich internetových stránek či sociálních sítí, případně k hodnocení Vašeho kurzu. Můžete využít závěru k zopakování stěžejní myšlenky.