Rozjezd

Doba čtení: 1 minuta

Rozjezd by měl být svižný. Na rozdíl od automobilu, kde nemusíme stabilitu řešit a rozjezd může trvat i velmi dlouho (s citlivým pouštěním spojky se lze rozjet bez přidání plynu), u motocyklu musí být rozjezd mnohem rychlejší. Čím rychleji se rozjedeme, tím dříve působí rotující síly a motocykl je stabilní.

Rozjezd však nelze uspěchat puštěním spojky. Ta musí být vždy přidržena v bodě záběru. Rychleji ji můžeme pouštět v první fázi, než začne zabírat. Platí pravidlo „přidržení neošidíš“. K rychlejšímu rozjezdu nám dopomůže větší síla motoru přidáním více plynu.

Jak na správný rozjezd

Nebát se přidat plyn při rozjezdu. Sílu řeší spojka. Pokud tedy přidám více plynu, než je potřeba, ale se současným dodržením přidržení spojky v záběru, motocykl se nikterak nesplaší, pouze se svižněji rozjedeme za zvuku nelahodícího uchu.

Česté chyby

Strach přidat plyn - To znamená, že při pouštění spojky a připojování motoru dochází k jeho zatížení a klesají otáčky motoru. Pokud jezdec uspěchá rozjezd a nepřidrží spojku dostatečně dlouho v záběru, dojde k poklesu otáček motoru pod kritickou mez a následně k zastavení motoru. V případě rovného postavení dojde k zablokování kola a pouhému zhoupnutí motocyklu v tlumení. Pokud je však rozjezd v křižovatce s odbočením a máme již motocykl nakloněn, pak hrozí pád.