Axelerace

Doba čtení: 2 minuty

Při akceleraci, chcete-li zrychlení, je důležité vycházet ze základní jízdní pozice a přitom klademe velký důraz na správné přenášení váhy těla směrem dopředu, zejména pak trupu a hlavy. Při akceleraci, v okamžiku přidání plynu se pozice těla posouvá nad řídítka, jako je znázorněno na první fotce. To platí jak při jízdě v sedě, tak při jízdě ve stoje. Při zrychlení ve stoje se v žádném případě nepokrčují kolena, motocykl nesvírá koleny a trup se neposouvá směrem dozadu. V takovém případě hrozí nechtěné prudké přidání plynu, ztráta kontroly nad motocyklem, vysmeknutí řídítek z rukou a neúmyslné zvednutí předního kola. Při ubrání plynu se tělo vrátí do základní pozice. Kontrolujeme nežádoucí sevření motocyklu koleny, přehnané pokrčení v kolenou a nežádoucí přenesení váhy těla směrem dozadu, jako je znázorněné na druhé fotce.

Cvičení axelerace

Popis cvičení

Potřebné: 14 kuželů

Plocha ke cvičení pevná v délce min. 40m případně delší (asfalt, beton nebo lehká šotolinová cesta popřípadě suchý travnatý povrch)

Časová dotace: 5 -10 (každá časová dotace je závislá na velikosti skupiny, délce kurzu, náročnosti a počtu zvolených úkonů).

Instrukce

Účastník se nejprve rozjede v sedě co nejrovněji v koridoru 150 cm na první rychlostní stupeň a na délce pěti metrů plynule přidá plyn a krátkodobě akceleruje. V dalších pěti metrech ubráním plynu, případně použitím brzd zpomalí na rychlost chůze. Toto cvičení se několikrát opakuje v délce minimálně třiceti metrů. Po tréninku v sedě dojde na trénink ve stoje, přičemž dodržíme postup, jako při jízdě v sedě. Při jízdě ve stoje klademe velký důraz na správnou jízdní pozici a precizní přenášení váhy těla nad řídítka. Plyn je ovládán citlivě a plynule, a tím se eliminuje

nežádoucí prudká akcelerace, při které se motocykl může řidiči vymknout kontrole, případně dokonce postavit na zadní kolo. pozor po zavření plynu dojde ke kompresy motoru a tím brzdění, může dojít k přepadnutí těla do přední části motocyklu kde je plexištít. Zdůvodnění cvičení Smyslem cvičení je trénink plynulé akcelerace a koordinace těla při přidání plynu. Nejprve trénujeme na zpevněném povrchu a až to účastník zvládá, tak cvičení opakujeme na nezpevněném povrchu. Řidič musí pochopit posunutí těla dopředu a využití vlastní váhy, díky které eliminuje ztrátu kontroly nad motocyklem a nežádoucí křečovité držení řídítek. Pevné sevření řídítek je častou příčinou namožení předloktí nebo svalové křeče, které mohou zásadně ovlivnit další jízdu v terénu.

Kontrolujeme

  • uvolněné ruce
  • citlivé přidávání a ubírání plynu
  • správný uvolněný posed a postoj, kdy řidič motocykl nesvírá koleny
  • při zrychlení motocyklu kontrolovat posun těla směrem dopředu
  • směřování pohledu dostatečně daleko před motocykl

Využití v praxi

  • terénní jízda ve stoje s postupným zrychlením a zpomalením
  • jízda po polních a šotolinových cestách
  • jízda do stoupání